Menu

Webinars

Krijg snel inzicht door in te schrijven voor één van de webinars

>Project Portfolio Management

Project Portfolio Management

Hoe zorg je nou ervoor dat alle programma's, projecten en standaardactiviteiten goed bemensd worden en dat voldaan wordt aan de organisatiedoelstellingen? Het webinar gaat in op integrale planning van projecten over verschillende organisatieonderdelen.

 

Webinar Project Portfolio Management

Anago Webinars

 

Integrated Business Planning

Integrated Business Planning verbindt de afdelingen op strategisch en tactisch niveau door middel van een gezamenlijke planningshiërarchie waarin systemen, gegevens en calculaties gekoppeld worden. In dit webinar behandelen we aan de hand van een praktijkcase de verschillende onderdelen van het planningsproces en de toegevoegde waarde. We laten zien hoe het Long Term en Mid Term forecasting proces bijdraagt aan een verbeterde winstgevendheid en wat de visie op de toekomst is.

 

Webinar Integrated Business Planning

Resource Management

Resource Management

Dit webinar gaat in op middellange en korte termijn planning in arbeidsintensieve organisaties. Hoe richt je de planning in en waar loop je tegenaan? Aan de hand van een aantal cases worden de Anago oplossingen getoond.

 

Webinar Resource Management