Agile Planning

In de wereld van 'Voor middernacht besteld, morgen in huis', neemt de druk op organisaties toe om sneller te kunnen leveren. Dat geldt niet alleen voor een online bestelling, maar ook voor bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek, bouwvergunning of uitkering. Daarnaast krijgen organisaties ook te maken met veranderingen van buitenaf. Regelmatig worden nieuwe technologieën geïntroduceerd, die verstorend kunnen werken op de markt, maar ook nieuwe kansen bieden. Concurrenten zitten bovendien ook niet stil en (met name) voor overheidsorganisaties geldt dat wet- en regelgeving vraagt om regelmatige bijsturing. Al deze aspecten vragen om een wendbare organisatie, die zich aanpast aan de nieuwe omstandigheden.

werklastbeheersing.jpg

Werklast beheersing

Flexibiliteit ≠ Efficiency?

Traditionele planningstechnieken zoals PRINCE2 of (meer)jarenplanning blijken averechts te werken. Vanwege continu veranderende prioriteiten wordt er veel geschoven met taken. Dit heeft onrust, hoge werkvoorraden en een hoge werkdruk als gevolg.

Flexibiliteit en efficiëntie gaan helaas niet goed samen: herhaling, standaardisering en ervaring maken een bedrijfsproces juist efficiënt. Daarom is een goed planningsproces nodig om enerzijds flexibel te kunnen inspelen op veranderingen en anderzijds effectief gebruik te kunnen maken van je resources.

Agile Planning

Organisaties die wendbaarder willen zijn, kiezen vaak voor een Agile werkwijze. Dit kun je toepassen in je verandertrajecten door projecten op die manier aan te sturen. Maar ook in de operatie wint agile steeds meer terrein.

Het hoofdprincipe achter Agile Planning is om enkel de nabije toekomst gedetailleerd te plannen. Bij een project kan bijvoorbeeld wel de volgende projectfase al gepland worden, maar weet je van de daaropvolgende fases alleen de hoofdlijnen. Na afloop van elke fase wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Operationeel wordt Agile Planning (of Sprint Planning) al jaren toegepast in de ICT-wereld. Maar ook in dossier gestuurde organisaties kent het zijn voordelen. Op basis van eenduidige prioriteitsregels stel je steeds de komende sprint samen en voert het team dit uit. Zo wordt altijd gewerkt aan de zaken die (op dat moment) belangrijk zijn voor de organisatie.

 

Resource Planning

Resource Planning richt zich op middellange termijn op de bezetting en allocatie van medewerkers aan projecten. Hierbij stem je de vraag en het aanbod van capaciteit af met behulp van de kennis en vaardigheden van medewerkers.

Sprint Planning

De activiteit in backoffices hangen vaak aan zaken (dossiers). Sprint Planning zorgt ervoor dat taken in de juiste volgorde worden afgehandeld, rekening houdend met de klantafspraken, kennis en beschikbaarheid van medewerkers.
 

Capaciteitsplanning

De capaciteitsplanning matcht op langere termijn (3-18 maanden) de vraag naar capaciteit en de kennis en beschikbaarheid van capaciteit. Een nauwkeurige voorspelling van het werkaanbod en een optimale en automatische allocatie van capaciteit zijn hierbij essentieel.

 
 

Voordelen Agile Planning

 • Sneller reageren op veranderingen (van wetgeving, concurrenten en technologie)

 • Uiteindelijk effectiever gebruik resources

 • Realiseren wat gedragen wordt door de business

 • Meer/betere input van teamleden

 • Ruimte voor creativiteit, uittesten

 • Realistische planning (en dus betere werkdruk verdeling)

 • Betere inzicht in voortgang

 

Webinar Agile Planning

webinar-agile-planning.jpg

In 30 minuten behandelen we aan de hand van een praktijkcase de verschillende onderdelen van het planningsproces en de toegevoegde waarde van Agile Planning. We laten zien wat het hoofdprincipe is en hoe dit bijdraagt aan flexibiliteit zonder dat de efficiency verloren gaat. 

 
 

Anago

Het Anago-platform ondersteunt alle benodigde onderdelen van Agile Planning:

Voorbeeld van een sprint in agile planning
 • Connecties ten behoeve van gegevensuitwisseling met bronsystemen zoals Jira, Manuscript, Maximo.

 • Sprintplanning op basis van automatische prioriteitsregels, skills en beschikbare capaciteit.

 • Capaciteitsplanning op basis van verwacht werkaanbod, onderhanden werk en beschikbare kennis en capaciteit.

 • Rapportages en analyses.

Met het Anago-platform kan iedere gewenste planningsondersteuning worden gerealiseerd zodanig dat dit 100% aansluit op de werkwijze van uw organisatie. Bekijk hieronder enkele succesverhalen om meer te weten te komen over hoe Anago wordt ingezet als Agile Planningsomgeving.

 
 
 

Transtrack International ontwerpt, ontwikkelt en ondersteunt state-of-the-art software voor de logistiek en management van cashgeld. Transtrack is, met klanten in 21 landen, marktleider op het gebied van standaardsoftware voor cashmanagement. Transtrack heeft teams in Amsterdam en Kiev, Oekraïne en bestaat uit meer dan 50 medewerkers in IT advisering, cash supply chain, software product management en verkoop. Anago wordt gebruikt bij de planning van de projecten, activiteiten en de medewerkers.

Meer lezen

Een Nederlandse certificeringsorganisatie is belast met het toetsen van een specifieke productgroep, voor toelating tot de Nederlandse markt. Zo'n toets is complex en duurt enkele maanden tot zelfs meerdere jaren. Daarnaast zijn diverse skills (of kennisgebieden) nodig voor de juiste beoordeling en zit er een vaste volgorde in de processtappen. Kortom: planning is essentieel voor een effectief gebruik van je resources en een goede dienstverlening

Meer lezen