Het proces van Agile planning

Het proces van Agile planning gaat om met onzekerheid in de toekomst: waarom zou je iets gedetailleerd gaan plannen als je toch al weet dat de werkelijkheid anders gaat uitpakken? Hoe verder in de toekomst, hoe onzekerder de uitkomst.

Indeling in sprints

Sprint planning werkt met korte sprints van meestal één of twee weken die na elkaar komen. Binnen een sprint bepalen we hoeveel beschikbare capaciteit er is en hoeveel werk er binnen een sprint zal passen. Is deze sprint volgepland, dan wordt de eerstvolgende sprint gevuld.

 
Anago Agile Planning - Sprints
 

Sprintproces

Tijdens het sprintproces worden de volgende stappen doorlopen en iedere sprint weer herhaald.

 
Anago Agile Planning - Sprintproces
 
 

Beschikbare capaciteit

De beschikbare capaciteit per kennisgebied wordt bepaald aan de hand van de bruto uren van de medewerker verminderd met reserveringen voor werkoverleg en kortdurend verzuim. Opleidingen en vakanties zijn vaak voor de komende sprint al bekend en kunnen van de bruto uren worden gehaald. Hierdoor ontstaat de voor productie beschikbare capaciteit.

Prioritering

De taken die uitgevoerd kunnen worden (werkbare taken) staan in een zogenaamde backlog. Dit is de totale werkvoorraad aan uitvoerbare taken. Uit de backlog komen taken die in een sprint worden uitgevoerd. Voordat werk wordt toegewezen aan een sprint, moet eerst de volgorde van de taken worden bepaald. Deze volgorde kan afhankelijk zijn van verschillende zaken zoals:

  • Tijd tot het verstrijken van het service level of de wettelijke termijn.

  • De hoeveelheid benodigde tijd om het werk af te ronden.

  • De afhankelijkheid van kritische capaciteiten (schaarse kennis) of interactie met de klant.

  • Zakelijk belang van het proces.

Sprintindeling

Tijdens de sprintindeling worden de belangrijkste taken in de sprint gezet. Dit overleg is ook bedoeld om met elkaar te bespreken waar eventueel te verwachten knelpunten zitten en om alvast een indeling te maken van wie welke taken op zich gaat nemen.

Daily Standup meeting

De Daily Standup is een basiselement van Agile werken. En hoewel het voor veel bedrijven best een cultuuromslag is, levert het meestal direct resultaat op. Want face-to-face communicatie voorkomt dat bepaalde zaken langer blijven liggen dan noodzakelijk. Een aantal voordelen:

  • Problemen met klanten worden eerder besproken, waardoor er ook door anderen rekening mee kan worden gehouden.

  • Onwenselijke processen en gedrag binnen de eigen organisatie kunnen eerder worden besproken en veranderd.

  • Door iedere dag face-to-face te overleggen over het dagelijkse werk, leert iedereen van elkaar.

  • Dagelijks overleg leidt tot meer teamgevoel en meer gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Sprintevaluatie

Aan het eind van de sprint is er een evaluatie. Door te evalueren wat er goed en fout ging, kan dit direct in de volgende sprint worden meegenomen.