Planning Analytics

Anago creëert slimme planningsoplossingen die passen bij de organisatie. Een projectorganisatie vraagt een ander type sturing dan een administratieve verwerker. Een call center is weer anders dan een professional services organisatie. De planningexperts van Anago modelleren iedere situatie snel en passend op het proces. De templates en het unieke Anago-platform zorgen voor een robuuste planningsoplossing.

Wanneer er een planningsbehoefte ontstaat, wordt er vaak eerst gewerkt met spreadsheets. Dit zorgt in eerste instantie voor het basis inzicht en afstemming in de capaciteitsvraag. Veel voorkomende onderdelen hiervan zijn capaciteitsplanning, urenregistratie, aanwezigheidsplanning en projectallocatie. Wanneer de organisatie doorgroeit, ontstaat de behoefte aan een meer robuuste en geavanceerdere manier van ondersteunen zonder dat de werkwijze geheel op de schop moet. Hier ontstaat de eerste uitdaging in het groeiproces naar beter plannen.

Capaciteitsplanning volwassenheidsmodel (klik om te vergroten)

Door middel van ons flexibele planningsplatform kunnen we inspelen op iedere planningsuitdaging op ieder niveau van volwassenheid van de planning.

Anago legt een basis die 100% past bij de werkwijze van de organisatie. Deze basis zorgt ervoor dat we het proces van continue verbetering kunnen starten en de organisatie volwassener wordt op het gebied van planning.

 

Look en feel Excel

anago-lijkt-excel.png

Anago heeft de look and feel van Excel. De gegevens worden gepresenteerd in tabellen en grafieken. De invoer van gegevens gaat, net zoals in Excel, met behulp van tabellen. Excel-gebruikers kunnen direct aan de slag binnen Anago. Elke tabel of grafiek kan direct naar Excel worden gekopieerd en worden aangepast.

Eenvoudig gebruik

anago-gebruiksvriendelijk.png

Anago is eenvoudig in gebruik, maar ondersteunt zeer geavanceerde en complexe situaties. Planningsoplossingen met volautomatische planningen, statistische forecasting en simulaties zijn mogelijk. Anago is in staat om te koppelen om alle omringende systemen.

100% browser based

cloudapplicatie-of-eigen-infrastructuur.png

Anago-applicaties zijn 100% browser gebaseerd. Er zijn geen plugins of andere componenten voor nodig. De applicatie is benaderbaar vanuit elke werkplek met internetverbinding en indien zo ingesteld vanuit elke plek ter wereld. Anago-oplossingen kunnen worden gehost als cloudapplicatie, maar ook volledig intern op de eigen infrastructuur draaien.

De eerste stap is vaak het vervangen van de huidige Excel-situatie met een Anago-basisoplossing. Hierin zitten minimaal de functies uit de oude situatie, plus een aantal verbeteringen. Tegelijkertijd richten we ons op het standaardiseren en beschrijven van het planningsproces, zodat helder is wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft.

 
proces-ibp.png
 
 

Cocreatie

Nadat gewerkt is met de basisoplossing gaan we een gezamenlijk traject in met de klantorganisatie om het planningsproces verder te verbeteren. Dit kan zijn met uitbreidingen naar aanliggende planningsgebieden, het verbeteren van planning met geautomatiseerde berekeningen (optimalisatie) of een koppeling met andere systemen zodat dubbel werk wordt voorkomen. Het doel van het traject is om in een aantal iteraties te groeien qua volwassenheid. Iedere iteratie wordt voorzien van duidelijke doelstellingen en een business case.

volwassenheidsmodel-cocreatie-iteraties.jpg
 

Ecofys is een adviesbureau voor energiebesparing en duurzame energietoepassingen. Zij adviseert onder andere woningbouwcorporaties, energiebedrijven en overheden over investeringen met betrekking tot energiebesparing, duurzame energie en klimaatvraagstukken. Ze gebruikt Anago voor het Built Environment Analysis Model (BEAM2) model. De essentie van het model is het doorrekenen van de consequenties op het gebied van energieverbruik, CO2-uitstoot en investeringskosten van verschillende programma's voor sloop, renovatie en nieuwbouw.

Lees meer

Eén van de Anago-klanten is een groot internationaal petrochemisch bedrijf welke onder andere de kunststof polypropeen produceert. In het productieproces spelen katalysatoren een belangrijke rol: stoffen die de snelheid van een reactie beïnvloeden. Deze katalysatoren worden verwerkt in het katalysatorvat. Anago wordt gebruikt om de productie van het katalysatorvat te monitoren en het uitvoeren van kwaliteitsberekeningen over de uitvoer.

Lees meer