Capaciteitsplanning?

Capaciteitsplanning is een breed begrip en komt als vele termen voor, zoals resource planning, project management, vraaggestuurd werken en productiebesturing. Alle begrippen vallen weer onder dé  planningsaanpak van dit moment: Agile Plannen.  Agile Planning gaat over werklast beheersing, flexibel zijn zonder efficiëncy te verliezen en korte termijn planning. Onder Agile Planning vallen, naast capaciteitsplanning, ook resource planning en sprint planning. In dit artikel gaan we echter alleen in op capaciteitsplanning, waarvan we een blauwdruk hebben gemaakt. Op basis van onze ervaring hebben we zoveel mogelijk onderdelen van capaciteitsplanning in deze blauwdruk opgenomen. De onderlinge relaties tussen de onderdelen zijn aangegeven met pijlen.

We onderscheiden de volgende gebieden, elk met een eigen kleur:

  • Bepaling van de vraag naar capaciteit (groen)
  • Vaststelling van het aanbod van capaciteit (paars)
  • Financiële vertaling (oranje)
  • Analyse (blauw)

 

Type organisatie leidend

De exacte invulling van de onderdelen is natuurlijk afhankelijk van het type organisatie. In essentie komt het neer op het afstemmen van de vraag naar en aanbod van capaciteit. Bij een projectorganisatie gaat bijvoorbeeld de vaststelling van de vraag naar capaciteit op een andere manier dan bij een backoffice van een bank: 

  • Bij een projectorganisatie zal de vraag naar capaciteit worden bepaald door de projectenkalender uit het project portfolio management. Per project wordt dan aangegeven hoeveel capaciteit van elke soort (skill) benodigd is. Alle projecten samen in de tijd bepalen dan de vraag naar capaciteit.
  • Bij een backoffice van een bank zullen de werkzaamheden vaak zijn opgedeeld naar processen/werkstromen. Per werkstroom moet dan worden bepaald hoeveel stuks er verwacht worden en hoeveel bewerkingstijd ieder stuk kost. De voorspelling van het werkaanbod kan bijvoorbeeld statistisch worden gedaan aan de hand van het historische werkaanbod of statistisch op basis van gegevens uit 'eerdere' processen, zoals een offerteproces.
 

Blauwdruk Capaciteitsplanning deel 1

Blauwdruk Capaciteitsplanning deel 2