Yes! Ik heb een bottleneck in mijn proces!

Yes! Ik heb een bottleneck in mijn proces!

De bottleneck als veroorzaker van ellende: oplopende werkvoorraden, achterstanden, lange doorlooptijden, medewerkers die overlopen van het werk maar ook medewerkers die even niets te doen hebben. De vorige keer bespraken we hoe je een bottleneck kan ontdekken.

In deze blog hebben we het over hoe je om moet gaan met bottlenecks.

Read More

Help, ik heb een bottleneck in mijn proces!

Help, ik heb een bottleneck in mijn proces!

Oplopende werkvoorraden, achterstanden, lange doorlooptijden, medewerkers die overlopen van het werk maar ook medewerkers die even niets te doen hebben, zijn misschien wel hele herkenbare problemen. Maar zijn het eigenlijk wel problemen? Of is het niet meer een gevolg van een ander, meer fundamenteel probleem?

In deze blog hebben we het over het verschijnsel ‘bottleneck’ en hoe je deze opspoort.

Read More

Hoe kan je de daily stand-up interessant houden?

Hoe kan je de daily stand-up interessant houden?

In ons vorige blog gingen we in op enkele bezwaren tegen de daily stand-up. Helaas zijn deze bezwaren vaak terecht, omdat er onvoldoende zorg wordt besteed aan het juist opzetten van een daily stand-up.

Daarom in deze blogs onze tips voor een snelle en gestructureerde meeting.

Read More

4 veelgehoorde bezwaren tegen de daily stand-up

4 veelgehoorde bezwaren tegen de daily stand-up

“Overbodig”, “langdradig” en “saai”; zomaar wat kreten die we af en to horen over de daily stand-up. Terwijl juist deze dagelijkse bijeenkomsten de motor zijn voor een efficiënt sprintplanningsproces!

In deze blog gaan we in op het belang van het wél hebben van een daily stand-up.

Read More

“Een motor is net een bezwaardossier”

“Een motor is net een bezwaardossier”

Toen wij dit vertelden tijdens een workshop, werden we direct voor gek verklaard. “Hoe bedoel je? Wij zijn toch een echte Maintenance & Engineering organisatie en geen overheidsclub?”. Andersom, bij de bezwaarorganisatie, natuurlijk ook eenzelfde verontwaardigde reactie.

In deze blog laten wij je zien dat deze verontwaardigde reactie onterecht was. Ze lijken toch meer op elkaar dan je in eerste instantie zou denken.

Read More

Werkt sprintplanning echt vertragend?

Werkt sprintplanning echt vertragend?

Het kan soms contra-intuïtief lijken als je een bepaald dossier aan de kant moet leggen, om verder te gaan met een ander dossier. Als je toch alle taken van een dossier moet oppakken, kun je dan niet beter zo snel mogelijk een dossier afronden, zodat je daarna volledig gefocust bent op het volgende dossier?

Read More

Financiële planning binnen het Agile framework. Al half op weg naar je financiële begroting

Financiële planning binnen het Agile framework. Al half op weg naar je financiële begroting

Wie op een Agile manier kijkt naar capaciteitsplanning kan verder vooruitkijken. Dit levert het voordeel op dat je tijdig capaciteitsmaatregelen kan nemen voor die periodes waarin je ziet dat er meer werk te doen is dan dat je er mensen voor in dienst hebt.

Read More

Hoe jullie bedrijfsvisie invloed heeft op jullie werkprocessen – en dus ook op de Agile planning

Hoe jullie bedrijfsvisie invloed heeft op jullie werkprocessen – en dus ook op de Agile planning

Heb je het over een bedrijfsvisie, dan kom je – linksom of rechtsom – vaak uit bij de Duivelsdriehoek, een begrip uit het Lean-denken.

De Duivelsdriehoek gaat over de prioriteiten-afweging die je als organisatie of ondernemer altijd moet maken: wat is het belangrijkste? Waar kies ik voor? Prijs/geld, kwaliteit, of snelheid/tijd.

Read More

Help! Mijn tactische planning zit de operationele planning in de weg!

Help! Mijn tactische planning zit de operationele planning in de weg!

Agile plannen kan op verschillende niveaus.

Strategisch plannen gebeurt vaak door het hogere management en beslaat meerdere jaren van keuzes die richting geven aan de groei, transformatie of consolidatie van de organisatie. Strategisch plannen gaat over rapporten schrijven, nieuwe diensten/producten ontwikkelen en samenwerken met andere bedrijven. De strategische planning valt vaak samen met het maken van een meerjarenplanning.

Read More

Agile plannen met het Anago Agile Framework: Prioriteitsregels

Agile plannen met het Anago Agile Framework: Prioriteitsregels

Bij Anago weten wij alles over Agile planning.
Wij helpen en faciliteren organisaties bij het werken met Sprintplanning en alles wat daarbij komt kijken.

Maar Agile planning met haar (operationele) focus op de doelen van vandaag en morgen, kan alleen maar echt goed werken, wanneer je ook op de langere termijn (tactisch) kijkt naar wat er nodig is om je sprints soepel te laten verlopen.

Belangrijk is dus de vraag: welke zaken hebben voorrang?

Read More

Hoe Agile waren we eigenlijk zelf bij Anago?

Hoe Agile waren we eigenlijk zelf bij Anago?

De manier waarop wij onze klanten helpen om meer Agile te denken, heeft veel te maken met de menselijke maat – adviseren, bewustwording, etc. – maar daarnaast bieden en bouwen wij ook handige online platforms waarmee bedrijven hun werkzaamheden overzichtelijk kunnen inplannen en monitoren.

Read More

Hoe zorg je dat Agile workflows niet toch vastlopen? Maak een goede capaciteitsplanning

Hoe zorg je dat Agile workflows niet toch vastlopen? Maak een goede capaciteitsplanning

Eén van de grote voordelen van Agile werken is dat teams beter omgaan met de liggende werkvoorraad. Door vooraf de prioriteitsregels af te spreken, wordt alleen gewerkt aan de belangrijke taken en neemt het gevoel van werkdruk af. Ook neemt de hoeveelheid onderhanden werk af, wat de doorlooptijden ten goede komt.

Read More

Agile plannen als een kip zonder kop?

Agile plannen als een kip zonder kop?

Bij Anago weten wij alles over Agile planning. Wij helpen en faciliteren organisaties bij het werken met Sprint planning en alles wat daarbij komt kijken. Maar Agile planning met haar (operationele) focus op de doelen van vandaag en morgen, kan alleen maar echt goed werken, wanneer je ook op de langere termijn (tactisch) kijkt naar wat er nodig is om je sprints soepel te laten verlopen. Vragen die typisch zijn voor Agile planning…

Read More

Krijg jij ook zo'n jeuk van Agile?

Krijg jij ook zo'n jeuk van Agile?

De afgelopen jaren zijn na ‘Lean Six Sigma’ en ’Black-Belt’ ook woorden als ‘Scrummen’, ‘Stand-ups’, ‘Backlogs’ en ’Sprints’ gemeengoed geworden in veel organisaties. En ook wij doen er aan mee. Sterker nog, we juichen het toe. Omdat wij dag in dag uit zien hoe Agile (hoe zeer het woord ook jeukt) organisaties vooruithelpt en professionals met meer plezier laat werken.

Read More