Capaciteitsplanning noodzakelijk voor strategische personeelsplanning

Wie strategische personeelsplanning in wil zetten om de organisatie toekomstbestendig te houden, zal hiervoor ook rekening moeten houden in de capaciteitsplanning. Het artikel "3 kernvragen voor strategische personeelsplanning" noemt een aantal actiepunten waarvan de volgende direct van invloed zijn op de planning:

  1. Maak ten eerste voldoende budget en tijd vrij voor bijscholing en ontwikkeling. Verminder waar nodig de taaklast van medewerkers. Zorg voor een organisatiecultuur waarin het niet bedreigend is om toe te geven dat je iets niet weet of kunt.
  2. Nodig medewerkers expliciet uit om van en met elkaar te leren. Creëer duo’s van collega’s die van elkaar kunnen leren. Wanneer een grote groep medewerkers specifieke bijscholing nodig heeft, onderzoek dan of je een interne cursus op kunt zetten.
  3. Laat taken, rollen en functies rouleren. Zie elke verandering in het totale takenpakket van je team als een kans om medewerkers nieuwe ontwikkelingskansen te geven die aansluiten bij hun specifieke wensen en talenten.

De capaciteitsplanning zal expliciet rekening moeten houden met de volgende onderdelen:

  • Aparte reserveringen voor bijscholing en ontwikkeling
  • Rekening houden met learning curves. Je reserveert als het ware extra capaciteit per taak voor de uitvoering in het begin, zodat medewerkers deze nieuwe taken kunnen oppakken.
  • Automatische taakroulatie in het allocatiemodel binnen de capaciteitsplanning.