Kwart bedrijven zet freelancers in voor core-business taken

Organisaties willen wendbaar zijn, maar hebben moeite om dit te bereiken met alleen hun interne personeel. Meer dan een kwart van de Nederlandse organisatie zet als gevolg hiervan freelancers in voor kernactiviteiten. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door payroll- en HR-dienstverlener SD Worx en de Antwerp Management School.

Het inzetten van een flexibele schil kan heel verstandig zijn om pieken en dalen op te vangen in het werk. Flexibele medewerkers hebben een hogere kostprijs, maar kunnen wel voor kortere tijd worden ingezet. Er kleven echter ook verborgen kosten aan, zoals de kosten van het opleiden van de medewerkers. Bij het maken van beslissingen over uitbesteden van taken of inzetten van een flexibele schil is het verstandig om een goede capaciteitsplanning op te zetten. In deze capaciteitsplanning wordt over langere tijd duidelijk welke kennisgebieden nodig zijn en hoe lang de situaties van ondercapaciteit aanhouden. Ook het type werk kan een rol spelen bij de beslissing over de inzet van flexibele medewerkers. Door de niet-kernactiviteiten weg te halen bij de vaste medewerkers, zou de beslissing wel eens anders uit kunnen vallen:

  • de niet-kernactiviteiten kunnen op een later, rustiger, moment uitgevoerd worden waardoor de inzet van flexibele medewerkers niet nodig is
  • de niet-kernactiviteiten kunnen door andere, minder gespecialiseerde, externe medewerkers worden uitgevoerd met een lagere kostprijs

Ook beslissingen over het afbouwen van een flexibele schil zouden aan de hand van een goede capaciteitsplanning genomen moeten worden. Gezien de hoge opstartkosten in verband met opleidingen wil je graag weten of je de medewerkers volgende maand niet toch nog nodig gaat hebben.

Meer weten over capaciteitsplanning? Bekijk onze cases of schrijf je in voor een webinar.