Agile plannen als een kip zonder kop?

Anago-agile-plannen.jpg

Bij Anago weten wij alles over Agile planning. Wij helpen en faciliteren organisaties bij het werken met Sprint planning en alles wat daarbij komt kijken.

Maar Agile planning met haar (operationele) focus op de doelen van vandaag en morgen, kan alleen maar echt goed werken, wanneer je ook op de langere termijn (tactisch) kijkt naar wat er nodig is om je sprints soepel te laten verlopen.

Vragen die typisch zijn voor Agile planning (welke zaken hebben voorrang en wie doet wat?) zijn afhankelijk van de capaciteitsplanning, maar ook van de visie op de dienstverlening.

In het Agile Framework knopen we alle elementen die relevant zijn voor een Agile planning (operationeel / korte termijn en tactisch / middellange termijn) aan elkaar vast. Het Agile Framework biedt overzicht in de randvoorwaarden (lange termijn forecast, financiële planning, skillmanagement) die zorgen dat een Agile planning niet vastloopt op onderbezetting of op urgente projecten die buiten de scope vallen van de sprint.

Agile-Planning-Framework-voor-Backoffices.jpg


Verbinding tussen tactisch en operationeel: het Framework

De verbinding tussen tactisch en operationeel niveau is absoluut nodig, want beslissingen (wat gaan we doen, hoeveel mensen hebben we nodig, gaan we mensen aannemen?) neem je beter als iedereen weet waar de ander mee bezig is. Ook activiteiten en projecten die buiten de sprints vallen moeten bekend zijn en krijgen binnen het Framework een vaste plek. Al was het maar om te weten hoeveel werk de organisatie aan kan en waar capaciteit moet worden aangepast.

De komende maanden gaan wij in onze blog een aantal onderdelen van het Agile Framework verder uitdiepen. Een beknopt overzicht geven we je nu al:

Visie: de organisatie moet een visie hebben op hoe onderscheid gemaakt gaat worden tussen klantgroepen en processen. Wanneer een bepaalde capaciteit schaars is, zal een beslissing genomen moeten worden over welke klantgroepen of processen voorrang krijgen. Dit heeft allemaal effect op de gebruikte prioriteitsregels.

SLA (Service Level Agreement): de organisatie legt de gewenste serviceniveaus vast waarmee de klanten bediend moeten worden. Dit kan op basis van wettelijke termijnen zijn, maar ook op basis van strakkere interne normen.

Financiële planning: de resultaten van de capaciteitsallocatie en de capaciteitsmaatregelen worden financieel doorgerekend om scenarioplanning te ondersteunen. Zo kan de keuze worden gemaakt tussen externe inhuur of het aannemen van extra werknemers.

Project-/activiteitenplanning: elke organisatie voert naast de ‘sprint-werkzaamheden’ ook nog andere activiteiten en projecten uit, die niet door middel van Sprint planning worden gepland. De benodigde uren hiervoor gaan van de beschikbare capaciteit af.

Skill management: de kennis van medewerkers en de kennis nodig voor de uitvoering van taken, moet op een eenduidige en uniforme manier worden vastgelegd. Toekomstige trainingen van medewerkers hebben een effect op de kennis van de medewerker en dus de beschikbare capaciteit binnen een kennisgebied.

KPI’s (Key Performance Indicators): de prestaties van de organisatie, de voortgang van het werk en de knelpunten worden vastgelegd en gemonitord met behulp van KPI-rapportages.


Nu al meer weten over ons Agile Framework? Download het whitepaper Agile Planning voor Backoffices waarin het uitgebreid aan bod komt.