Agile plannen met het Anago Agile Framework: Prioriteitsregels

anago_8585_2.jpg

Bij Anago weten wij alles over Agile planning. Wij helpen en faciliteren organisaties bij het werken met Sprintplanning en alles wat daarbij komt kijken. Maar Agile planning met haar (operationele) focus op de doelen van vandaag en morgen, kan alleen maar echt goed werken, wanneer je ook op de langere termijn (tactisch) kijkt naar wat er nodig is om je sprints soepel te laten verlopen. Belangrijk is dus de vraag: welke zaken hebben voorrang?

Binnen Agile zijn de zogenaamde prioriteitsregels daarom erg belangrijk. Deze geven namelijk aan in welke volgorde de taken in de backlog staan en dus in welke volgorde deze worden ingepland in de komende sprint.


Prioriteitsregels

Prioriteitsregels zijn een afspiegeling van de doelstellingen van het management. Door deze goed te kiezen (en deze bij te stellen wanneer nodig), kan je bijvoorbeeld je doorlooptijd verkorten, servicelevels verhogen of klanttevredenheid laten toenemen.

Het zal echter regelmatig voorkomen dat bijvoorbeeld de keuze voor een beter servicelevel (lees: meer dossiers zijn afgehandeld binnen de gewenste tijd), zorgt voor een verhoging van de gemiddelde doorlooptijd.

In dit artikel gaan we in op de focuspunten die je kunt kiezen voor je prioriteitsregels.

1. Servicelevels

Het focussen op een constant servicelevel is een manier om je prioriteitsregels te formuleren.

Elk dossier heeft een uiterlijke deadline. Sommige dossiers hebben een deadline van een week, met anders dossiers ben je als organisatie twee maanden bezig.

In die tijd moeten een X-aantal taken worden gedaan. Het is handig als je met elkaar afspreekt wat de vaste volgorde wordt en hoeveel tijd iedere taak kost. Je kan dan eenvoudig terugrekenen vanaf de deadline wanneer je moet starten met de eerste taak - en ook goed monitoren, gedurende het proces, of alle volgende taken op schema liggen. Ook voor je workflow is het goed, want op die manier is het mogelijk om van alle dossiers de werkvoorraad te bepalen in een specifieke week.

In het onderstaande voorbeeld een dossierproces waarbij in verschillende stappen een beoordeling wordt afgegeven. Wanneer je weet binnen welke termijn je het dossier wil afronden, dan kan je terugrekenen wanneer je moet starten met een dossier; in dit geval moet dus de taak ‘Dossier compleet?’ minimaal zes sprints voor de deadline worden afgerond.

Voorbeeld_Servicelevel_Prio.png

Zo kun je heel duidelijk naar de klant communiceren wat het servicelevel is wat men kan verwachten.

2. Doorlooptijd

Wanneer de focus in de Agile workflow 'een minimale doorlooptijd' is, dan spreek je met elkaar af dat je het idee van een vast servicelevel loslaat. Je niet gaat 'wachten' tot de volgende stap in de werkplanning, maar iedereen gaat zo snel mogelijk verder met een nieuw dossier als dat mogelijk is. Wel spreek je een streefdoel af voor het aantal taken per week - maar dossiers die 'meezitten' kunnen dan ook eerder klaar zijn. De tijd die je overhoudt, kan worden gebruikt voor complexere dossiers of werkachterstanden.

3. Klanttevredenheid

Puur vanuit het cijfermatige, kom je als organisatie vaak uit op prioriteitsregels rondom servicelevel en doorlooptijd.

Je kan er ook voor kiezen om de prioriteitsplanning te focussen op klanttevredenheid en klantbeleving.

Bijvoorbeeld door af te spreken dat een klant aan het einde van de eerste week even kort wordt opgebeld over het (vervolg)traject rondom zijn dossier. De klant heeft dan veel beter een idee wat er staat te wachten en kan al wat vragen stellen. Of specifieke dossiers voorrang geven omdat de klant sterk afhankelijk is van de uitkomst (bijvoorbeeld bij een overheidsuitkering, of een hypotheekaanvraag met een harde deadline). Wellicht gaat dit wel ten koste van de gemiddelde doorlooptijd, maar de klanttevredenheid zal stijgen.

Bijkomend voordeel, het komt nogal eens voor dat een aanvraag berust op een misverstand. Soms kan een dossier direct worden afgesloten, na een telefoontje!


Welke prioriteitsregels passen bij mijn proces /workflow?

Goed nadenken over het kiezen van prioriteitsregels die passen bij je eigen proces, kan een organisatie veel winst opleveren.

Bedenk daarbij dat prioriteitsregels – ook als je ze hebt gekozen - niet in beton gegoten zijn. Wanneer in de praktijk blijkt dat bepaalde prioriteitsregels toch ongewenste neveneffecten hebben, schroom dan niet om ze bij te stellen om tot een betere variant te komen.


Bij Agile telt alleen de praktijk!

En dat geldt zelfs voor prioriteitsregels binnen het Anago Agile Framework.