Hoe jullie bedrijfsvisie invloed heeft op jullie werkprocessen – en dus ook op de Agile planning

Visie plaatje.jpg

Heb je het over een bedrijfsvisie, dan kom je – linksom of rechtsom – vaak uit bij de Duivelsdriehoek, een begrip uit het Lean-denken.

De Duivelsdriehoek gaat over de prioriteiten-afweging die je als organisatie of ondernemer altijd moet maken: wat is het belangrijkste? Waar kies ik voor? Prijs/geld, kwaliteit, of snelheid/tijd.

Het Lean-denken en de Duivelsdriehoek komen oorspronkelijk uit de productiewereld, maar de begrippen zijn ook toepasbaar en relevant in de logistiek en in complexe administratieve processen (overheid, financiële wereld, etc.).


Je kan nooit alle drie kiezen

De keuzes die je maakt in de Duivelsdriehoek zeggen alles over je bedrijfsvisie.

Een bedrijf als Coolblue kiest voor snelle levering en kwaliteit. Maar ze zijn niet de goedkoopste. Een duidelijke bedrijfsvisie op waar je wil staan in de markt, weerspiegelt zich vaak in heldere werkprocessen. Iedereen binnen Coolblue weet wat de prioriteit heeft, altijd: service en snelheid. En in het geval van Coolblue zie je ook dat de klant bereid is om te betalen voor deze hogere kwaliteit.

Een heldere bedrijfsvisie kan helpen bij een stabiele positie op een gesegmenteerde markt. Bij hypotheekverstrekkers zie je dat ook. Je hebt prijsvechters met een lage hypotheekrente – maar wel met een aanvraagtijd van 4-6 weken. Ook het verwerken van een declaratie voor je hypotheek duurt relatief lang, namelijk één week.

Aan de andere kant van de markt heb je (vaak grote) banken die schermen met 'een hypotheek binnen een week!' (en declaraties binnen 1-2 dagen)

Er is geen goed en kwaad in de Duivelsdriehoek – als je de bedrijfsvisie op prijs, kwaliteit of snelheid – maar consequent doorvoert in je processen en branding.


Duivelsdriehoek, bedrijfsvisie en Agile plannen

Omdat je bedrijfsvisie en keuzes die je maakt in de Duivelsdriehoek zo veel consequenties hebben voor je werkprocessen, hebben ze ook invloed op je Agile planning.

Wil je snel en flexibel leveren, dan werk je met kortere sprints. Fijn voor je klant, maar het kost wel meer overhead. Het gevolg, je product of dienst zal duurder uitpakken.

Wil je als dossierorganisatie een hogere kwaliteit bieden door extra productcontroles en meer klantcontact, dan is het nodig om je dossier op te splitsen in kleinere stukjes, met meer kleinere taken. Hierdoor zal de kwaliteit toenemen, tegen hogere kosten.

Je hebt ook organisaties die specifieke klantgroepen een hoger serviceniveau geven, zoals ‘Flying Blue’ klanten bij AirFrance KLM of misschien de ‘Select’-klanten bij bol.com. Dit kan zeker, maar zal wel leiden tot extra complexiteit in de planning.

De bedrijfsvisie op de Duivelsdriehoek lijkt in zekere zin op de prioriteitsregels die je als organisatie hanteert: geef je prioriteit aan moeilijke dossiers, of dossiers van een bepaald type klant? In welke volgorde doe je dat?

Welke keuzes je ook maakt: alles heeft gevolgen voor het inrichten van je Agile proces...

Hoe zit het eigenlijk bij jullie met je bedrijfsvisie en de Duivelsdriehoek – en vertalen jullie je keuzes wel goed door naar je Agile-planning?

Zou je het interessant vinden om daar eens met ons over te sparren?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze consultants.