Vele vormen van plannen

Planning bestaat in vele vormen, variërend van eenvoudig tot complex, van losstaand tot volledig geïntegreerd. Niet iedere organisatie heeft dezelfde wijze van plannen. Organisaties zijn in te delen variërend van organisaties die reactief bezig zijn en de eerste stappen op het gebied van planning zetten tot organisaties die het overal en geïntegreerd toepassen.

Het onderzoeks- en adviesbureau Gartner® heeft hiervoor het Sales & Operations Planning Maturity model* opgesteld dat door Anago in onderstaande figuur vertaald is naar Capaciteitsplanning en Resource Planning.

 

capaciteitsplanning Volwassenheidsmodel

 

Volwassenheidsfases

Het overgrote deel van de arbeidsintensieve organisaties zit in volwassenheidsfase 1 en 2. Het is erg moeilijk om vanuit deze twee volwassenheidsfases naar fase 3 en 4 te komen. Dit heeft ook te maken met het type ondersteuning dat wordt gebruikt. Organisaties in fase 1 en 2 gebruiken in het algemeen Excel-spreadsheets voor de planning. Deze spreadsheets zijn in beginsel prima om de eerste stappen te zetten, maar worden al gauw beperkend. 

Een overstap naar een andere geavanceerde tool is ook geen optie. De planning dient te passen binnen de huidige organisatie en bij de huidige medewerkers. Hierbij hanteren we de visie dat de afstand tussen de ‘oude’ situatie en de ‘nieuwe’ situatie niet te groot mag zijn. Dit heeft namelijk gevolgen voor de adaptatie en acceptatie door de organisatie.

In de Blauwdruk Resource Management wordt een zo compleet mogelijk beeld van alle onderdelen van resource management geschetst. Naarmate de volwassenheidsfase toeneemt, zullen ook steeds meer onderdelen van de blauwdruk zijn ingevuld. Iedere onderdeel vraagt beslissingen over de invulling, de benodigde gegevens en de governance. Hoe groter de ‘sprong’ in volwassenheidsfase, hoe groter de complexiteit en hoger het afbreukrisico.

Met het Anago-platform en de Resource Management-modules proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten op het volwassenheidsniveau van de organisatie. We geven advies en implementeren en verbeteren de bestaande planning.


* Het oorspronkelijke Sales & Operations Planning Maturity Model is opgesteld door Gartner. U kunt de presentatie downloaden op het volgende adres: http://www.gartner.com/it/content/1393400/1393424/august_18_supply_chain_jbarrett.pdf. Alle rechten van deze presentatie rusten bij Gartner, Inc.