Sleutel tot succesvolle implementatie

Een planningsysteem is slechts een onderdeel van een goede planning. Wat even zo belangrijk is, is een goed ontwerp, een passend implementatietraject en een goede begeleiding. De planningsexperts van Anago zijn uitstekend in staat om in een aantal stappen te komen tot een gedragen werkwijze en ondersteuning.

Implementatie.jpg

Ontwerp Planning

Op basis van een analyse van de activiteiten en processen, de taken en verantwoordelijkheden van de organisatie (lijn en staf) en de doelstellingen van de organisatie stellen we een planningsmodel op waarbij de volgende onderdelen worden beschreven:

 • Gelaagde planning met jaarplanning, middellange en korte termijn planning
 • Uitwerking van de onderdelen van de planning in termen van planningsmethode, berekeningen, gebruikte gegevens, tijdsbasis en tijdhorizon
 • Vaststelling welke onderdelen automatisch worden berekend en welke handmatig worden ondersteund
 • Hoe de planning omgaat met onzekerheden over het werkaanbod en beschikbare capaciteit
 • Vaststelling welke onderdelen centraal en welke decentraal plaatsvinden

Planning bestaat in vele vormen, variërend van eenvoudig tot complex, van losstaand tot volledig geïntegreerd. Bij het ontwerp van de planning gebruiken wij het Resource Management Maturity Model. Daarnaast gebruiken wij bij het ontwerpen van de software onze blauwdruk capaciteitsplanning.
De exacte invulling van de onderdelen is natuurlijk afhankelijk van het type organisatie. In essentie komt het neer op het afstemmen van de vraag naar en aanbod van capaciteit, maar bijvoorbeeld de vaststelling van de vraag naar capaciteit gaat op een andere manier in een projectorganisatie dan bij een backoffice van een bank.

Het Resource Management Maturity Model toont de wijze van plannen in de verschillende volwassenheidsniveaus van organisaties, lopende van reactief tot volledig geïntegreerd en georkestreerd.

De planning dient te passen binnen de huidige organisatie en bij de huidige medewerkers. Hierbij hanteren we de visie dat de afstand tussen de 'oude' en de 'nieuwe' situatie niet te groot mag zijn. Dit heeft namelijk gevolgen voor de adaptatie en acceptatie door de organisatie. 

Governance.jpg

Ontwerp Governance

Net zo belangrijk als het planningsmodel is de organisatorische inbedding. Aan de hand van de stappen uit het planningsproces wordt vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de voorbereiding, uitvoering en besluitvorming.

Uitgangspunten voor het vaststellen van de governance zijn:

 • Het creëren van een robuuste, consistente manier van plannen
 • Taken en verantwoordelijkheden die passen bij de huidige organisatiestructuur (lijn, staf)
 • Commitment vanuit de top van de organisatie
 • Het niet vrijblijvend zijn van plannen
 • Een planningsfrequentie die rekening houdt met de planning & control structuur en de termijn van nemen van (capaciteits)maatregelen

Configuratie Planningsysteem

Op basis van het ontwerp van de planning en de governance wordt het planningsysteem in de Anago omgeving geconfigureerd. De Anago omgeving bestaat uit modules en bouwblokken waarmee snel een passende planning gerealiseerd kan worden. 

Het planningsysteem is gebaseerd op de Anago omgeving. Deze omgeving biedt standaard de volgende mogelijkheden:

 • Eenvoudige aanpassingen aan de modellering/parametrisering zodat de omgeving kan meegroeien met de organisatie
 • Intuïtieve ‘Excel-achtige’ gebruikersinterface
 • Uitgebreide autorisatiemogelijkheden zoals rolgebaseerde autorisatie, autorisatie op bereik (zoals eigen projecten, eigen medewerkers)
 • Exportmogelijkheden naar Excel en pdf
 • Integratiemogelijkheden met andere systemen zoals HR-systemen, financiële systemen en datawarehouses, zowel voor het inlezen van gegevens als het wegschrijven van de uitvoer van de planningsoplossing
 • Volledig browser gebaseerd, dus zowel SAAS als in-huis mogelijk

Uitgelicht

Bent u geïnteresseerd in advies over Planning? Lees dan hier meer over een van onze klantcases.

Advies en implementatie

Case Inspectie.jpg

Eén van onze klanten gebruikt resource planning voor het inplannen van inspectieprojecten. Een inspectieproject bestaat uit meerdere inspecties binnen een bepaalde branche met een specifiek focusgebied. Omdat het gaat om duizenden inspecties, honderden medewerkers en vele kennisgebieden was de eis dat de planning geautomatiseerd gemaakt moest kunnen worden. De planning moet rekening houden met de gevraagde kennis, de beschikbaarheid van de medewerkers, reisafstand en regionale spreiding.

Lees meer over deze case


Opleiding & Begeleiding

Tijdens de ingebruikname van het planningsysteem worden alle medewerkers begeleid. Afhankelijk van de organisatie kan dit op verschillende manieren gebeuren en kunnen verschillende methoden/hulpmiddelen worden ingezet:

 • training van sleutelgebruikers (volgens train-the-trainer principe)
 • opleiding van medewerkers
 • management game op basis van het planningsysteem
 • begeleiding van planners gedurende de eerste maanden
 • beschikbaarheid over ons ondersteuningsteam