Eenvoudig plannen

“Het planningsysteem wordt niet echt gebruikt” of “dit spreadsheet is echt enorm bewerkelijk” zijn veelgehoorde uitspraken in onze wereld. Je weet dat je beter zou moeten plannen, maar je komt niet echt verder. Als je je afvraagt of de planwijze nu wel goed is en je zorgen maakt over hoe iedereen op dezelfde manier gaat plannen, lees dan verder!

Dit spreadsheet is echt enorm bewerkelijk

Wanneer er een planningsbehoefte ontstaat, wordt er vaak eerst gewerkt met spreadsheets. Dit zorgt in eerste instantie voor het basis inzicht en afstemming in de capaciteitsvraag. Veel voorkomende onderdelen hiervan zijn capaciteitsplanning, urenregistratie, aanwezigheidsplanning en projectallocatie. Wanneer de organisatie doorgroeit, ontstaat de behoefte aan een meer robuuste en geavanceerdere manier van ondersteunen zonder dat de werkwijze geheel op de schop moet. Hier ontstaat de eerste uitdaging in het groeiproces naar beter plannen.

 

De volgende fase

Anago creëert slimme planningsoplossingen die passen bij de organisatie. Een projectorganisatie vraagt een ander type sturing dan een administratieve verwerker. Een call center is weer anders dan een uitvoeringsinstelling bij de overheid.

De huidige processen en besturingsfilosofie van de klant bepalen ons startpunt. De planningsexperts van Anago analyseren snel de knelpunten en komen met een passend advies. Vervolgens wordt in korte tijd een basisondersteuning voor het planningsproces gemodelleerd. Door onze unieke bouwstenen en templates kunnen we snel een uiterst robuuste multi-user planningsoplossing realiseren die de basis vormt voor verdere groei.

Van Excel naar een complete planningsoplossing in de cloud

Van Excel naar een complete planningsoplossing in de cloud

 

Nieuwe mogelijkheden

Het Anago platform biedt uitgebreide mogelijkheden om het planningsysteem beter en slimmer te maken, zoals statistische forecasting, wiskundige optimalisatie en automatische koppelingen met bronsystemen.

 
Groei+in+planning

Continue verbetering

Organisaties veranderen continu en het Anago platform verandert mee. Beter nog, het Anago platform stelt de organisatie in staat om zich continu te verbeteren en zo volwassener te worden op het gebied van planning.

Capaciteitsplanning volwassenheidsmodel (klik om te vergroten)

 
 

Ecofys is een adviesbureau voor energiebesparing en duurzame energietoepassingen. Zij adviseert onder andere woningbouwcorporaties, energiebedrijven en overheden over investeringen met betrekking tot energiebesparing, duurzame energie en klimaatvraagstukken. Ze gebruikt Anago voor het Built Environment Analysis Model (BEAM2) model. De essentie van het model is het doorrekenen van de consequenties op het gebied van energieverbruik, CO2-uitstoot en investeringskosten van verschillende programma's voor sloop, renovatie en nieuwbouw.

Lees meer

Eén van de Anago-klanten is een groot internationaal petrochemisch bedrijf welke onder andere de kunststof polypropeen produceert. In het productieproces spelen katalysatoren een belangrijke rol: stoffen die de snelheid van een reactie beïnvloeden. Deze katalysatoren worden verwerkt in het katalysatorvat. Anago wordt gebruikt om de productie van het katalysatorvat te monitoren en het uitvoeren van kwaliteitsberekeningen over de uitvoer.

Lees meer