De beste organisaties plannen

De wereld verandert razendsnel en concurrentie is sterker dat ooit tevoren. Om succesvol te zijn, is het cruciaal om flexibel te blijven en continu te veranderen. Planning is essentieel hierbij. De ondersteuning van de planning moet op eenvoudige manier gebeuren en toegevoegde waarde bieden aan alle lagen in de organisatie. Dit kan alleen als de ondersteunende systemen 100% aansluiten op de processen. 

Spreadsheets?

Spreadsheets zijn ideaal als je snel wijzigingen wilt aanbrengen. In eerste instantie kun je ze goed gebruiken bij de ondersteuning van capaciteitsplanning, resource planning en project portfolio management. Wanneer de planning door meer afdelingen wordt gebruikt en integratie nodig is, ontstaat behoefte aan een andere oplossing.

Slimme oplossingen met Anago

Anago creëert slimme planningsoplossingen die passen bij de organisatie. Projectorganisatie vraagt een ander type sturing dan administratieve verwerking. Een call center is weer anders dan een professional services organisatie. De planningexperts van Anago modelleren iedere situatie snel en passend op het proces. De templates en het unieke Anago-platform zorgen voor een robuuste planningsoplossing.

 
 

Niet ieder planningsvraagstuk past in standaard software. Dit kan komen doordat de processen niet standaard zijn, er geïntegreerd moet worden met andere systemen of er specifieke wiskunde nodig is. Anago biedt een platform voor dit soort planningsuitdagingen.

Lees meer

Organisaties die wendbaarder willen zijn, kiezen vaak voor een Agile werkwijze. Dit kun je toepassen in je verandertrajecten door projecten op die manier aan te sturen. Maar ook in de operatie wint Agile steeds meer terrein.

Lees meer

Bereik een optimale afstemming tussen vraag en aanbod van capaciteit op korte en lange termijn met Integrated Business Planning. Hierbij kijk je niet alleen naar capaciteit, maar ook naar afstemming op financieel gebied.

Lees meer

 


Cygnific is een internationaal Sales & Service Center binnen de luchtvaartindustrie en telt meer dan 1.000 customer contact center medewerkers wereldwijd. Anago wordt gebruikt voor het gehele integrated business planning proces van voorspelling van het telefonie- en social media aanbod tot en met de prognose van de verlies- en winstrekening.

Lees meer

De inspectie werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen binnen Nederland. Het werk van de inspectie is gebaseerd op risico- en omgevingsanalyses. Op basis van deze analyses worden doelen geformuleerd op het gebied van de naleving van de regels en worden verschillende interventies (instrumenten) ingezet om deze doelen te bereiken.

Lees meer

 

Sectoren

Anago wordt gebruikt in verschillende sectoren zoals overheid, services en industrie. De planningsoplossingen worden onder meer gebruikt voor capaciteitsplanning, productieplanning, operationele planning, demand planning en projectplanning.