Planning in de Industriesector

Traditioneel beschikt de industriesector over uitgebreide planningsmogelijkheden zoals productieplanning, advanced scheduling and planning (APS) en voorraadplanning. Enterprise Resource Planning systemen ondersteunen de meeste planningsconcepten binnen deze industrie. Toch zien we een uitgebreide behoefte aan specifieke planningsoplossingen op deelgebieden waarvoor geen kant-en-klare oplossing bestaat.

De behoefte aan planning is vaak heel divers, waardoor standaardoplossingen niet goed werken. Voorbeelden van dit soort planningsbehoeften zijn:

  • Skill Management en skill gap-analyse

  • Voorraad- en verkoopplanning

  • Statistische demand planning

  • Capaciteitsplanning

  • Tactische- en strategische planning

  • Financiële planning

Kenmerkend van deze planningen is dat ze veelal ondersteund worden door Excel-spreadsheets. Dit is prima om uit te vinden wat het beste werkt voor een organisatie, maar op langere termijn ontstaat wel een behoefte aan een robuuste, flexibele en professionele ondersteuning van de planning. 

 
volwassenheidsmodel-ibp.png
 

Organisaties die dit type planningsprocessen ondersteunen met spreadsheets zitten veelal in volwassenheidsniveau 1 of 2. Om verder te groeien is een goede ondersteuning en de juiste aanpak nodig.

 

Uitdagingen

De uitdagingen in de Industriesector uiten zich in drie behoeften die er bestaan:

specifieke-behoeften.png

Specifieke rekenkunde

Er is behoefte aan speciale berekeningen zoals het voorspellen van werkaanbod, het doorrekenen van een productiebehoefte of specifieke optimalisaties

flexibiliteit.png

Veranderlijk

De wereld staat niet stil en dat betekent dat de behoefte continue verandert. De ondersteunende systemen moeten flexibel opgezet zijn en zonder IT-ondersteuning aan te passen zijn.

integratie-meerdere-gebruikers.png

Meerdere afdelingen

De planningsystemen worden gebruikt door meerdere gebruikersgroepen en afdelingen. Iedere afdeling kent haar eigen inrichting en tegelijkertijd is er behoefte aan een geïntegreerd systeem.

 

In een webinar van 30 minuten behandelen we aan de hand van een praktijkcase de verschillende onderdelen van Integrated Business Planning en de toegevoegde waarde ervan. We hebben het over waarom iedereen Excel-spreadsheets gebruikt en waarom dit veel beter kan.


 

Anago-oplossingen

Het planningsplatform van Anago biedt alle benodigde onderdelen voor ondersteuning van planning binnen de Industriesector:

  • Koppelingen met operationele systemen, HR-systemen, financiële systemen en urenregistratiesystemen.

  • Koppelingen met productiesystemen.

  • Rekencomponenten voor planning, waaronder statistische forecasting modellen en optimalisatietechnieken.

  • Ondersteuning voor invoer van gegevens, zoals de capaciteitsplanning, skill management, aanwezigheidsplanning, urenregistratie.

Met het Anago-platform kan iedere gewenste planningsondersteuning worden gerealiseerd, zodanig dat dit 100% aansluit op de werkwijze van uw organisatie. Anago maakt gebruik van een laagdrempelige aanpak om resultaten te boeken en door te groeien in de volwassenheid van de organisatie.

Bekijk hieronder enkele succesverhalen om meer te weten te komen over hoe Anago in te zetten in de Industriesector.

 

Cocreatie

Nadat gewerkt is met de basisoplossing gaan we een gezamenlijk traject in met de klantorganisatie om het planningsproces verder te verbeteren. Dit kan zijn met uitbreidingen naar aanliggende planningsgebieden, het verbeteren van planning met geautomatiseerde berekeningen (optimalisatie) of het koppelen met andere systemen om dubbel werk te voorkomen. Het doel van het traject is om in een aantal iteraties te groeien qua volwassenheid. Iedere iteratie wordt voorzien van duidelijke doelstellingen en een business case.

volwassenheidsmodel-cocreatie-iteraties.jpg
 

voorbeeld-strategiche-planning-brouwer.jpg

Eén van de grootste bierproducenten van de wereld heeft verschillende brouwerijen gevestigd op verschillende locaties in de wereld. Belangrijke onderdelen van de Strategische Personeelsplanning (SPP) zijn Skill Management en Training Management. Leidend is de afdeling Human Resource Management. Zij brengen de gewenste en huidige vaardigheden van alle medewerkers in kaart en houden zich bezig met het plannen van trainingen om de kennis van hun medewerkers op het juiste niveau te houden.

Lees meer

voorbeeld-operationele-planning-ScanmarQED.jpg

PlanCaster is een standaardoplossing voor demand planning en event- en promotieplanning binnen de FMCG/CPG industrie. PlanCaster wordt gebruikt als onderdeel van het Sales & Operations Planning (S&OP) proces. Een van de belangrijkste toegevoerde waarde is het bieden van geavanceerde statistische methoden om voorspellingen te berekenen achter een eenvoudig te gebruiken interface voor niet-technische gebruikers.

Lees meer