Integrated Business Planning

Integrated Business Planning heeft als doel een optimale afstemming tussen vraag en capaciteit te bereiken op korte en lange termijn. Het gaat hierbij niet alleen om de afstemming vraag naar en capaciteit van medewerkers, maar ook om de afstemming op financieel gebied. Zo ontstaat één geïntegreerd besturingsproces. IBP is S&OP 2.0, oftewel: de doorontwikkeling van Sales & Operations Planning heeft geleid tot het huidige Integrated Business Planning.

 

Eén integraal plan

De sturing vindt plaats op basis van één integraal plan waarin alle relevante afdelingen en relevante planningsaspecten, zoals mensen en middelen, zijn opgenomen.

Planningshorizon

De planningshorizon is rollend van 1 tot 18 maanden of verder. Deze horizon moet lang genoeg zijn om tijdig maatregelen te kunnen nemen. Daarnaast kan ook eenvoudig een budget voor een boekjaar worden vastgesteld.

PDCA-cyclus

Het besturingsproces bestaat uit de traditionele plan-do-check-action (PDCA) onderdelen. Dus naast het plannen, is ook het bewakingsproces en het nemen van eventuele maatregelen van cruciaal belang.

 

 

Integrated Business Planning Lifecycle

Integrated Business Planning (S&OP) is één van de laatste fasen binnen het volwassenheidsmodel van planning. Onderstaande figuur toont de fasen van volwassenheid die organisaties doormaken. De visie van Anago is dat een planningsysteem moet passen bij de huidige fase van een organisatie en de organisatie in staat moet stellen om door te groeien naar hogere niveaus. Integrated Business Planning verbindt daarbij de afdelingen op strategisch en tactisch niveau door middel van een gezamenlijke planningshiërarchie waarin systemen, gegevens en calculaties gekoppeld worden.

 
 
 

Voordelen Integrated Business Planning

 • Verbinding tussen afdelingen op strategisch en tactisch niveau.

 • Een gezamenlijke planningshiërarchie waarin systemen, gegevens en calculaties gekoppeld worden.

 • Transparantie en uitwisselbaarheid in de planningen.

 • Grote flexibiliteit omdat historische, actuele en planningsgegevens op ieder niveau van de hiërarchie vergeleken kunnen worden.

 • Efficiëntie doordat de verschillende afdelingen op het juiste detailniveau inzicht hebben.

 • In ieder geval één plan en één versie van de waarheid met de gezamenlijke planningshiërarchie.

 

Uitdagingen Integrated Business Planning

Dat Integrated Business Planning één van de laatste fasen van het volwassenheidsmodel is, is niet voor niets. Een goed geïntegreerde ketenplanning kent de volgende uitdagingen:

 • De afdelingsdoelen zijn in lijn met de organisatiedoelen.

 • De sleutelgebruikers van het planningsproces hebben het juiste opleidingsniveau en competentieprofiel.

 • Het planningsproces is een geformaliseerd proces waarbij meerdere afdelingen zijn betrokken en de escalatieroutes zijn bekend.

 • De bronsystemen registreren de benodigde gegevens en kunnen worden ontsloten.

 • Het planningsproces wordt ondersteund door een geavanceerd systeem met de juiste functionaliteiten.

 

Anago richt zich met haar propositie voornamelijk op de laatste drie uitdagingen. Hierbij is de softwarematige ondersteuning een belangrijk onderdeel.

 
 

Veel organisaties bevinden zich in volwassenheidsniveau 1 of 2. Dit betekent dat de planning vaak versnipperd is en vaak ondersteund wordt met Excel. Onze ervaring is dat het beste is om aan te sluiten op dit volwassenheidsniveau. De eerste stap is vaak het vervangen van de huidige situatie in Excel met een Anago-basisoplossing waarin minimaal de functies zitten uit de oude situatie plus een aantal verbeteringen. Tegelijkertijd richten we ons op het standaardiseren en beschrijven van het planningsproces, zodat helder is wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft.

 

Cocreatie

Nadat gewerkt is met de basisoplossing gaan we een gezamenlijk traject in met de klantorganisatie om het planningsproces verder te verbeteren. Dit kan zijn met uitbreidingen naar aanliggende planningsgebieden, het verbeteren van planning met geautomatiseerde berekeningen (optimalisatie) of bijvoorbeeld het koppelen met andere systemen zodat dubbel werk wordt voorkomen. Het doel van het traject is om in een aantal iteraties te groeien qua volwassenheid. Iedere iteratie wordt voorzien van duidelijke doelstellingen en een business case.

groei-cocreatie-iteraties.jpg
 

Webinar Integrated Business Planning

webinar-integrated-business-planning.png

In een 30-minuten durend webinar behandelen we aan de hand van een praktijkcase de verschillende onderdelen van het planningsproces en de toegevoegde waarde. We laten zien hoe het Long Term en Mid Term forecasting proces bijdraagt aan een verbeterde winstgevendheid en wat de visie op de toekomst is.

 

Anago

Het Anago-platform ondersteunt alle benodigde onderdelen van de integrale planning:

 • Connecties ten behoeve van gegevensuitwisseling met bronsystemen

 • Demand Planning met statistische voorspeltechnieken, heuristische methoden en consensusmethoden.

 • Beschikbaarheidsplanning en skill management

 • Automatische skill based assignment

 • Financiële modellen

 

Onderdelen van Integrated Business Planning (klik om te vergroten)


Eén van de Anago-klanten is Cygnific, een internationaal Sales & Service Center binnen de luchtvaartindustrie. Cygnific levert diensten op het gebied van reserveringen, website support, loyalty en aanvullende diensten. Als dochtermaatschappij van een grote Airliner helpt zij directe klanten en reisagenten in 19 Europese landen in 11 verschillende talen. Cygnific heeft in de afgelopen jaren in stappen de groei doorgemaakt van planning in Excel naar uiteindelijk een volledige geïntegreerde planningscyclus.

Lees meer

PlanCaster is een standaardoplossing voor demand planning en event- en promotieplanning binnen de FMCG/CPG industrie. PlanCaster wordt gebruikt als onderdeel van het Sales & Operations Planning (S&OP) proces. Een van de belangrijkste toegevoerde waarde is het bieden van geavanceerde statistische methoden om voorspellingen te berekenen achter een eenvoudig te gebruiken interface voor niet-technische gebruikers.

Lees meer