Built Environment Analysis Model

logo-ecofys.png

Ecofys is een adviesbureau voor energiebesparing en duurzame energietoepassingen. Zij adviseert onder andere woningbouwcorporaties, energiebedrijven en overheden over investeringen met betrekking tot energiebesparing, duurzame energie en klimaatvraagstukken.

 

De basis voor de advisering vormt het BEAM² (Built Environment Analysis Model). De essentie van het model is het doorrekenen van de consequenties op het gebied van energieverbruik, CO₂-uitstoot en investeringskosten van verschillende programma’s, voor sloop, renovatie en nieuwbouw. Calculaties worden uitgevoerd op laag niveau (tot aan individuele gebouwen aan toe) en resultaten worden vervolgens geaggregeerd naar verzamelingen gebouwen. Ten behoeve hiervan wordt de verzameling gebouwen opgesplitst in verschillende categorieën, zoals type gebouw en leeftijd. Op deze gedetailleerde gegevens en een grote database met parameters (met betrekking tot klimaat, investeringskosten, technologieën en materialen) worden de programma’s doorgerekend voor de komende decennia.

beam2-ecofys.jpg
 

Uitdagingen

Het prototype van BEAM² is ontwikkeld met behulp van spreadsheet-technologie. Na toetsing van de haalbaarheid en marktwaarde is besloten om de toepassing met behulp van het Anago-platform te realiseren. Hierbij waren de volgende uitdagingen belangrijk.

Geavanceerde simulatiemodellen

Er is behoefte aan uitgebreide en flexibele wiskunde om de energieberekeningen, CO₂-berekeningen en financiële berekeningen uit te kunnen voeren.

Multidimensionale gegevens

De gegevens over verzamelingen van gebouwen en steden zijn zeer uitgebreid en bevatten veel verschillende dimensies voor aspecten als gebouwtype, koelsystemen, muurdiktes en isolatietype. Dit heeft als gevolg dat er biljoenen gegevens betrokken zijn bij het simuleren van de toekomst.

Scenariomanagement

In een simulatieonderzoek moeten verschillende scenario's uitgerekend, geanalyseerd en vergeleken kunnen worden.

 

Anago-oplossing

Het BEAM²-systeem, gebaseerd op het Anago-platform, ondersteunt de volgende functies:

 • Invoer van globale, geografische en scenario parameters

 • Modellering van gebouwen op het niveau van landen (b.v. EU27 of Noord-Amerika) tot lagere niveaus zoals staten, provincies, steden en wijken

 • Verdeling van vierkante meters van gebouwen over categorieën

 • Koppeling naar systemen voor het ophalen van brandstofgegevens

 • Integriteitscontrole op invoergegevens

 • Simulatie van energieverbruik, CO₂-emissie en financiële parameters over meerdere decennia

 • Rapportage over energieverbruik, CO₂-uitstoot, isolatie- en applicatiekosten

 • Analyse van verschillende scenario’s

 

Behaalde winst

De Anago-applicatie zorgt ervoor dat calculaties op een hoger detailniveau en in zeer korte tijd kunnen worden uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk dat Ecofys een geheel nieuwe dienstverlening kan bieden en haar positie ten opzichte van de concurrentie kan versterken.

Daarnaast is het gebruik veel efficiënter geworden ten opzichte van de oorspronkelijke situatie:

 • Handmatige invoer is beperkt doordat slim gebruik wordt gemaakt van eerder ingevoerde gegevens.

 • Het proces is minder foutgevoelig door een ingebouwde integriteitscontrole die tegenstrijdige en ontbrekende gegevens opspoort.

 • Scenario’s kunnen eenvoudig worden gecreëerd, geanalyseerd en met elkaar worden vergeleken.

Doordat de Ecofys-gebruikers ook getraind zijn in het gebruik van Anago Assemble, kunnen zij zelfstandig toekomstige uitbreidingen realiseren.