100% passende planning

Planning is nodig om voorbereid te zijn op de toekomst. Daarbij gaat het niet alleen over het plannen van het werk van morgen en volgende week, maar ook over vraagstukken als middellange termijn planning, capaciteitsplanning, opleidingsplanning, werving & selectie en service level management.

De visie van Anago is dat planning moet passen bij de organisatie. Iedere organisatie kent eigen processen en eigen methodieken. De planning ondersteunt de organisatie en niet andersom.

Passend betekent dus oog hebben voor de processen. Een customer contact center wordt anders gepland dan een projectorganisatie. Anago biedt diverse resource management en project portfolio management oplossingen die het hele spectrum afdekken.

Continue Balans
Planning en analytics

Continue verbetering door Analytics

Anago biedt een uniek platform voor het inrichten van routinematige analyses zoals:

  • Betrouwbaarheid van vraagprognose
  • Ziekteverzuimanalyses
  • Adherence (mate waarin de planning wordt gevolgd)
  • Benchmarking van projectperformance
  • Economic Profit / Cost berekeningen
  • Automatische validatie van planningsmodellen op basis van de werkelijkheid

Door automatische analyses in te richten kunnen planningen continu worden verbeterd. Analyses geven niet alleen inzicht in de parameters van de planning, maar ook of de planningsmethodiek zelf goed genoeg is.

Lees meer over Analytics

Resource Management voor arbeidsintensieve organisaties

Resource Management of Capaciteitsplanning is het op een efficiënte en effectieve manier inzetten van mensen en middelen wanneer ze nodig zijn. We maken hierbij onderscheid naar organisaties die projectgestuurd werken en organisaties die procesmatig werken. Voorbeelden van procesmatige organisaties zijn customer contact centers, professional services organisaties, banken, verzekeraars, overheidsorganisaties, enzovoort.

Middellange termijn planning

De afstemming van vraag naar capaciteit en aanbod van capaciteit wordt afgestemd op middellange termijn en korte termijn. Ieder type organisatie kent daarvoor een eigen invulling. Afhankelijk van de processen, maar ook afhankelijk van de organisatiecultuur en de medewerkers.

Lees meer over Resource Management

 

 

 

Project Portfolio Management


Project Portfolio Management

Projectmanagement is belangrijk voor het succesvol uitvoeren van een individueel project. De uitdaging voor een projectorganisatie is het succesvol en gebalanceerd uitvoeren van alle projecten samen.

Project Portfolio Management omvat het hele proces van het vaststellen van de projectkalender, het maken van afwegingen tussen projecten, het bepalen van de capaciteitsvraag en het toewijzen van mensen op het project. Ook na de begroting worden de projecten in samenhang gevolgd door middel van prognoses en benchmarks.

Project portfolio management

De organisatie kan werken met een Project Management Office (PMO) en projectleiders, maar ook als matrixorganisatie met projectleiders en resource managers. In beide situaties is het belangrijk dat de Project Portfolio Management omgeving past en de juiste hulpmiddelen biedt voor de workflow en governance.

Ook als de organisatie geen zuivere projectorganisatie is maar ook standaard werkzaamheden uitvoert kunnen de Anago Planning modules worden ingezet.

Lees meer over Project Portfolio Management

 

 

 

Webinars

Volg één van de Anago webinars om meer te weten te komen over de volgende onderwerpen.

Resource management
Oplossingen voor excel planning
Project portfolio management
Governance in planning