Benchmarking

Projecten en activiteiten worden vergeleken op basis van Key Performance Indicators (KPI's) met andere projecten of met referentieprojecten. Op deze manier wordt een routinematige benchmark opgezet.

Benchmarking kan plaatsvinden op standaard indicatoren als doorlooptijd en budgetuitnutting, maar ook op indicatoren als economic cost & profit, arbeidskosten en materiaalkosten. Anago beschikt over uitgebreide rekenkunde om diverse modellen en extrapolaties door te rekenen.

Validatie

Een planningsmodel wordt al snel complex. Hoe stel je nu vast welke waarden parameters moeten hebben, hoe bepaal je de nauwkeurigheid van de voorspelling en hoe stel je nu de juiste waarde van de bewerkingstijd vast?

Anago kan over een bestaand planningsmodel een validatiemodel plaatsen dat op basis van de werkelijke cijfers het model en de parameters valideert. Met de resultaten van de validatie kunnen aanpassingen worden gemaakt aan de parameters of zelfs aan het planningsmodel zelf.

Optimalisatie en simulatie

Oplossingen van planningsproblemen kunnen worden 'uitgerekend' door de inzet van diverse optimalisatietechnieken zoals local search algoritmen, heuristische zoekmethoden en solvers.

Complexere planningen gebaseerd op processen kunnen worden gesimuleerd in de tijd. Deze aanpak is bedoeld voor situaties waarbij de processen zijn beschreven aan de hand van gedragsregels.

Statistische forecasting

Voorspelling van werkaanbod, ziekteverzuim, bewerkingstijden op basis van statistische technieken zoals:

  • Lineaire regressie
  • Holt-Winters
  • Exponential Smoothing
  • Trend analyse
  • Pijplijn forecasting

Outlier detection

Het statistisch vaststellen van 'vervuilde' of missende gegevens in de werkelijke gegevens uit systemen. De vervuilde/missende gegevens worden vervangen door statistisch correcte waarden, waardoor de gegevens als input kunnen dienen voor onder meer statistische forecasting.

Risk Management

Welke projectrisico's en financiën kleven aan de portfolio? Anago stelt de organisatie in staat om deze risico's door te rekenen en te presenteren.

Het risk model kan eenvoudig worden ingericht, maar Anago ondersteunt ook econometrische risk management calculaties waarbij gebruik gemaakt wordt van modules die ontwikkeld zijn met de Matlab Statistics Toolbox.


Uitgelicht

Bent u geïnteresseerd in Analytics? Lees dan hier meer over een van onze klantcases.

Statische forecasting

Simulatie Duurzame Energie

Eén van onze klanten is een adviesbureau voor energiebesparing en duurzame energietoepassingen. Zij adviseert onder andere woningbouwcorporaties, energiebedrijven en overheden over investeringen met betrekking tot energiebesparing, duurzame energie en klimaatvraagstukken. De basis voor deze advisering vormt het Built Environment Analysis Model (BEAM2) model. De essentie van het model is het doorrekenen van de consequenties op het gebied van energieverbruik, CO2uitstoot en investeringskosten van verschillende programma's voor sloop, renovatie en nieuwbouw.

Lees meer over deze case