Integrated Business Planning: de juiste allocatie van kritische resources

Integrated Business Planning (IBP) wordt ook wel Next Generation Sales & Operations Planning genoemd. Alles draait hierbij om het balanceren van vraag en aanbod over een tactische horizon van 12+ maanden. IBP richt zicht op het alloceren van kritische resources zoals mensen, middelen, voorraden, materialen, tijd en geld. Kortom, hoe kunnen we voldoen aan de klantvraag op de best winstgevende manier? 

In een tijd met snel veranderende markt-omstandigheden is Integrated Business Planning een onmisbaar proces om snel en tijdig bij te sturen. Hoewel dit proces veel gelijkenissen vertoont tussen organisaties, is het vaak net even anders. Eén van de redenen om het te ondersteunen met spreadsheets. Spreadsheets zijn gemakkelijk aanpasbaar aan de behoefte, werken eenvoudig en bieden toegevoegde waarde aan de gebruiker. Het probleem is alleen dat het tijdrovend, foutgevoelig en niet geïntegreerd is.

We hebben de slimme planningsoplossingen van Anago gebaseerd op dit principe. De Anago Planning  is snel inzetbaar, eenvoudig te gebruiken en volledig aanpasbaar aan de organisatie.

 

Planning Maturity

Integrated Business Planning Maturity Model

Niet elke organisatie is even ver op het gebied van Integrated Business Planning. Onderzoeksbureau Gartner heeft een model opgesteld voor de volwassenheid van planning binnen organisaties. Aan de hand van dit model kan een organisatie worden ingeschaald, maar kan ook worden gekeken naar het groeipad van de organisatie. Veel organisaties blijven steken op niveau twee of drie. De reden hiervoor is dat de overgang naar een volgend niveau vraagt om aanpassingen op vijf gebieden, namelijk: Mensen, Relaties, Financiën, Processen en Systemen. Het is dus niet mogelijk om alleen een uitgebreid software systeem te implementeren en daarmee te groeien naar het volgende niveau. Een vereiste is dus dat het management van de organisatie bewust de keuze maakt om de planning te verbeteren en daarvoor de juiste stappen uitzet.

Onderdelen van Integrated Business Planning

ibp-onderdelen.png

De eenvoudigste manier om naar Integrated Business Planning te kijken is als een verzameling plannen die op elkaar zijn afgestemd. Afhankelijk van het type organisatie kunnen de volgende onderdelen aanwezig zijn:

 • Demand planning / forecasting
 • Beschikbaarheidsplanning
 • Resource planning
 • Productieplanning
 • Voorraadplanning
 • Budgettering en Latest Estimates
 • Scenario management

Als we naar de verschillende planningsprocessen kijken, zien we dat betrokken afdelingen zoals Marketing, Sales, Operations en Finance verschillende planningsniveaus en karakteristieken hanteren. Sales plant in omzet per product- of klantgroep, Operations is geïnteresseerd in resources terwijl de Financiële afdeling in budgetten en winstgevendheid denkt.


In veel bedrijven is de uitwisseling van planningsgegevens dan ook moeilijk, omdat vertalingen gemaakt moeten worden tussen de niveaus en karakteristieken, wat leidt tot veel werk, vertraging in beschikbaarheid van data en afdelingsgebaseerde planningen. Elk plan kent haar eigen bron gegevens, relaties en rekenmodellen, waardoor het lastig is om één systeem te vinden dat dit alles ondersteunt. Dit is precies de reden dat er veel gebruik gemaakt wordt van spreadsheets, met als gevolg dat de planning niet geïntegreerd is.

Groeimodel

Integrated Business Planning verbindt de afdelingen op strategisch en tactisch niveau door middel van een gezamenlijke planningshiërarchie waarin systemen, gegevens en calculaties gekoppeld worden. De voordelen zijn erg groot: er is transparantie en uitwisselbaarheid in de planningen, de flexibiliteit is groot omdat historische, actuele en planningsgegevens op ieder niveau van de hiërarchie vergeleken kunnen worden en het is efficiënt doordat de verschillende afdelingen op het juiste detailniveau inzicht hebben. De gezamenlijke planningshiërarchie geeft in elk geval één plan en één versie van de waarheid.

Het unieke planningsplatform van Anago maakt het mogelijk om stap voor stap te groeien naar een geïntegreerde afdelingsoverstijgende planning. Vaak kiezen we de bestaande spreadsheets als startpunt en vervangen we deze door een Anago basisoplossing. Deze oplossing sluit qua werkwijze aan op de bestaande werkwijze, maar is geïntegreerd, draait in de cloud en kan worden gekoppeld met diverse bronsystemen.

Na succesvolle implementatie wordt samen met de organisatie gekeken welke verbeterstappen er te zetten zijn, zodat de planning naar een volgende volwassenheidsfase getild kan worden.


Uitgelicht

Bent u geïnteresseerd in Integrated Business Planning? Lees dan hier meer over een van onze klantcases.

Integrated Business Planning

Middellange Termijn Planning Customer Contact Center

Eén van de Anago klanten is een internationaal Sales & Service Center binnen de luchtvaartindustrie en levert diensten op het gebied van reserveringen, website support, Loyalty en aanvullende diensten. Als dochtermaatschappij van een grote Airliner helpt zij directe klanten en reisagenten in 19 Europese landen in 11 verschillende talen. Elk jaar wordt het verwachte budget in de vorm van benodigde agenten en skills voor minimaal anderhalf jaar vooruit in kaart gebracht.

Lees meer deze case


Passend

Door het unieke Anago platform kunnen de planningstoepassingen worden aangepast aan de werkwijze van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • aanpassen van het planningsniveau en planningshorizon
 • introduceren van extra planning dimensies zoals klanten en deelgebieden
 • geautomatiseerde planning gebaseerd op diverse optimalisatietechnieken
 • toevoegen van urenregistratie of integratie met een bestaand urenregistratiesysteem

Een mooi voorbeeld hiervan is onze klantcase bij een customer contact center waar wij onze planningssoftware toegepast hebben. Ook kunt u ons webinar Integrated Business Planning bijwonen; in dit webinar gaan wij dieper in op onze oplossingen.