Resource Management of Capaciteitsplanning is het op een efficiënte en effectieve manier inzetten van mensen en middelen wanneer ze nodig zijn. We maken hierbij onderscheid naar organisaties die project gestuurd werken en organisaties die procesmatig werken. Voorbeelden van procesmatige organisaties zijn customer contact centers, professional services organisaties, banken, verzekeraars, overheidsorganisaties, enzovoort.

Korte Termijn Planning

Middellange Termijn Planning

De Korte Termijn Planning (KTP) houdt zich bezig met het alloceren van medewerkers aan werk voor de korte termijn. Dit kan door toewijzing van medewerkers aan processen, activiteiten of werkstromen maar ook door het verdelen van werk, bijvoorbeeld dossiers, over medewerkers.

Onderdelen van de korte termijn planning zijn:

 • werkverdeling en werkbakjes per medewerker
 • capaciteitsontwikkelingen zoals overwerk
 • inzet van uitzendkrachten
 • roosters

  De Middellange Termijn Planning (MTP) of Capaciteitsplanning vormt een onmisbare schakel in Resource Management. Deze planning zorgt voor de randvoorwaarden voor een succesvolle korte termijn planning en uitvoering.


  Vraagstukken die spelen binnen de middellange termijn planning zijn:

  • voorspelling van de vraag inclusief onderhanden werk
  • capaciteitsontwikkelingen zoals vakantieplanning, ziekteverzuim en verloop
  • kennisontwikkeling en planning van opleidingen
  • werving en selectie en inzet van externe krachten
  • skill based planning