Vijf redenen waarom u niet zonder Middellange Termijn Planning kunt

Wij zijn van mening dat iedere organisatie moet plannen. Alleen dan kun je de schaarse middelen, de medewerkers, op een effectieve en efficiënte manier inzetten. Maar als dit alleen op de korte termijn gebeurt werkt dit niet. Daarom hieronder onze 5 redenen waarom niet zonder Middellange Termijn Planning gewerkt kan worden:
 

1. Niet alle maatregelen zijn op korte termijn in te zetten

Iedereen weet dat een nieuwe medewerker niet vandaag gevonden, opgeleid en inzetbaar is. Dit heeft tijd nodig. Ook het inzetten van externe krachten, uitzendkrachten en andere capaciteitsmaatregelen zijn niet direct inzetbaar. Sommige maatregelen hebben een doorlooptijd van enkele maanden, sommige enkele weken en sommige enkele dagen. In het algemeen is het zo dat de korte termijn maatregelen duurder zijn dan de langere termijn maatregelen. Om een goede afweging te kunnen maken is dus inzicht nodig op de middellange termijn.
 

2. Beslissingen over werk spelen op langere termijn

Verder vooruit kijken met Anago Middellange Termijn Planning

De vraag naar capaciteit wordt bepaald door het aanbod van werk. Dit kan autonoom aanbod zijn waar geen invloed op uitgeoefend kan worden, maar dit kan ook werk zijn dat de organisatie zelf in de hand heeft. Om te komen tot een goede balans tussen vraag naar en aanbod van capaciteit dient er een goed inzicht te zijn gedurende het jaar en zeker tijdens speciale periodes zoals piekperiodes en vakantieperiodes.
 

3. Opleiden van medewerkers duurt lang

Door goed te kijken naar de gevraagde en aangeboden kennis kan worden voorkomen dat situaties ontstaan waarbij er zowel een tekort aan medewerkers is én leegloop bij medewerkers. Dit kan als er een mismatch in kennis is. Het goed benoemen van de kennisgebieden, het uitvoeren van een gap analysis en het afstemmen van het opleidingenprogramma op de vraag kan dit op middellange termijn voorkomen.
 

4. Heldere afspraken binnen uw organisatie

Iedere organisatie maakt interne afspraken over de kwaliteit en tijdigheid van het werk. Dit kunnen service level afspraken zijn maar ook interne en externe doelstellingen die gehaald moeten worden. Deze doelstellingen worden niet door één organisatieonderdeel gerealiseerd, maar vaak door een keten van onderdelen. Middellange Termijn Planning wordt gebruikt om de planning over de keten heen te maken zodat voor ieder onderdeel duidelijk is wat de gewenste prestaties zijn en welke capaciteit benodigd is.
 

5. Randvoorwaarden voor succesvolle korte termijn planning

De korte termijn planning kan alleen succesvol zijn als op de middellange termijn de juiste afstemming heeft plaatsgevonden zodanig dat er voldoende capaciteit en kennis aanwezig is om het werkaanbod binnen de gestelde tijd te verwerken. Korte termijn maatregelen kunnen natuurlijk knelpunten oplossen, maar zijn per definitie duurder dan maatregelen op langere termijn.
 


Anago Middellange Termijn Planning

De Anago Middellange Termijn Oplossingen bestaan uit een verzameling aanpasbare modules die de verschillende onderdelen van de planning afdekken. Ieder onderdeel wordt ingericht passend bij de organisatie.

 

Prognose werkaanbod

De prognose van het werkaanbod is afhankelijk van het type proces en de organisatie. De prognose kan worden ingericht met behulp van diverse statistische voorspelmethoden, maar ook als een bottom-up handmatige planning.

Beschikbaarheidsplanning

Van de medewerkers wordt vastgesteld hoeveel tijd er beschikbaar is voor het uitvoeren van activiteiten. Dit kan door uit te gaan van de bruto fte's en deze om te rekenen naar beschikbare uren, of op basis van een aanwezigheidsplanning.

Planning en toewijzing

De vraag naar capaciteit per skill wordt afgedekt door het toewijzen van medewerkers aan activiteiten/processen/werkstromen. Deze toewijzing kan eenvoudig handmatig gebeuren of automatisch op basis van diverse condities zoals skill, beschikbaarheid, reisafstand, etcetera.

Skill Management

Zowel de vraag naar capaciteit als de beschikbaarheid van capaciteit wordt per skill gespecificeerd. Dit zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit. Het onderdeel Skill Management omvat het definiëren van skill(hiërarchiën), het scoren van medewerkers en het vaststellen van de opleidingsbehoefte.


Uitgelicht

Bent u geïnteresseerd in Middellange Termijn Planning? Lees dan hier meer over een van onze klantcases.

Case CCC.jpg

Middellange Termijn Planning Customer Contact Center

Eén van de Anago klanten is een internationaal Sales & Service Center binnen de luchtvaartindustrie en levert diensten op het gebied van reserveringen, website support, Loyalty en aanvullende diensten. Als dochtermaatschappij van een grote Airliner helpt zij directe klanten en reisagenten in 19 Europese landen in 11 verschillende talen. Elk jaar wordt het verwachte budget in de vorm van benodigde agenten en skills voor minimaal anderhalf jaar vooruit in kaart gebracht.

Lees meer deze case