Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan je privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over je te weten komen, vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van je ontvangen.

Verzamelen van gegevens

Anago verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Sommige gegevens worden door je aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hieronder beschreven staan, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Anago verzamelt de volgende persoonsgegevens:

Gegevens van websitebezoekers

Als je de website van Anago bezoekt, worden gegevens over je vastgelegd door middel van cookies. Hiervoor wordt toestemming gevraagd. Deze cookies worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Lees ons cookiebeleid.

Daarnaast bevat de website van Anago formulieren om met ons in contact te komen over:

  • het aanvragen van informatie 
  • het ontvangen van een whitepaper 
  • het aanmelden voor webinars


De gegevens die je ons met deze formulieren verstrekt, bewaren we zolang nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. 

Gegevens van
sollicitanten

Anago verzamelt persoonsgegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens worden verzameld om je geschiktheid voor een bepaalde functie te beoordelen. We verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die ras en etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. 

Gegevens van
zakelijke relaties

Anago verzamelt gegevens van zakelijke relaties om:

  • je gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
  • een zakelijke relatie met je aan te gaan en te onderhouden;
  • opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen voeren;
  • je te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven);
  • je serviceaanvraag te behandelen;
  • je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen.

Beveiliging

Anago hanteert verschillende maatregelen om de privacy van je data te waarborgen en je persoonsgegevens te beschermen. Onze verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de Nederlandse en Europese privacywetgeving en -richtlijnen. Ondanks de door Anago genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Anago kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. 
 

Bewaren van gegevens

Anago bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt. De bewaartermijn die Anago hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
 

Wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Er is op onze website permanent een pagina waarin je deze privacyverklaring kunt lezen. Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kun je contact opnemen met Anago.
 

Wijzigingen

Anago behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacybeleid.
 

Contact

Mocht je na het lezen van ons privacy- en cookiebeleid nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.