Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

Verzamelen van gegevens

Anago verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Sommige gegevens worden door u aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hieronder beschreven staan, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.
De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.


Anago verzamelt de volgende persoonsgegevens:

Als u de website van Anago bezoekt, worden gegevens over u vastgelegd door middel van cookies. Hiervoor wordt toestemming gevraagd. Deze cookies worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Lees ons cookiebeleid.

Daarnaast bevat de website van Anago formulieren om met ons in contact te komen over:
-    het aanvragen van informatie
-    het ontvangen van een whitepaper
-    het aanmelden voor webinars

De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. 

Gegevens van websitebezoekers

 

Anago verzamelt persoonsgegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens worden verzameld om uw geschiktheid voor een bepaalde functie te beoordelen. We verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras en etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. 
 

Gegevens van
sollicitanten

 

Gegevens van
zakelijke relaties

Anago verzamelt gegevens van zakelijke relaties om:
-    u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
-    met u een zakelijke relatie aan te gaan en te onderhouden;
-    opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen voeren;
-    u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven);
-    uw serviceaanvraag te behandelen;
-    u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen.
 


Beveiliging

Anago hanteert verschillende maatregelen om de privacy van uw data te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen. Onze verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de Nederlandse en Europese privacywetgeving en -richtlijnen. Ondanks de door Anago genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Anago kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. 
 

Bewaren van gegevens

Anago bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt. De bewaartermijn die Anago hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
 

Wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met Anago.

Wijzigingen

Anago behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacybeleid.

Contact

Mocht je na het lezen van ons privacy- en cookiebeleid nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.