Integratie met SAP

Eén van onze klanten is een groot internationaal petrochemisch bedrijf dat onder andere de kunststof polypropeen produceert. In het productieproces spelen katalysatoren een belangrijke rol; dit zijn stoffen die de snelheid van een reactie beïnvloeden. Deze katalysatoren worden verwerkt in het katalysatorvat.

 

De uitdaging

Om de productie van het katalysatorvat te monitoren, was een spreadsheet in gebruik. Hierin werd exact bijgehouden hoeveel en welke lotnummers op voorraad zijn en wanneer deze worden verwerkt. Voor de planning is het essentieel om ook kwaliteitsberekeningen toe te voegen en deze te integreren met het SAP-systeem. De spreadsheet is hiervoor niet geschikt. Daarnaast is er één persoon die de invoer van de verwerking bijhoudt, maar deze rol zou men graag bij de operators zelf in de fabrieken beleggen.

In een aantal stappen is het bestaande spreadsheet vervangen met een Anago-basisoplossing, die later in een aantal stappen is uitgebreid. De functionaliteit is gerealiseerd door middel van workshops met sleutelgebruikers, korte iteraties en invoering.

 
schematisch-proces-ibp.png
 
 

De omgeving biedt de volgende functionaliteiten:

  • Multi-user invoer productie katalysatorvaten door de operators

  • Autorisatie op meerdere niveaus

  • Automatische kwaliteitsberekeningen

  • Automatische koppeling met SAP

De oplossing draait als een cloudomgeving in Microsoft Azure.

 

Behaalde winst

Het migreren van de Excel Planning naar het Anago-platform heeft ervoor gezorgd dat er betere informatie wordt geproduceerd en geleverd aan SAP, tegen een beperkte investering. Het platform zorgt ervoor dat toekomstige verbeteringen en uitbreidingen gemakkelijk doorgevoerd kunnen worden.