Skill Management & Training Management

Één van de grootste bierproducenten van de wereld heeft verschillende brouwerijen gevestigd op verschillende locaties in de wereld. Belangrijke onderdelen van de Strategische Personeelsplanning (SPP) zijn Skill Management en Training Management. Leidend is de afdeling Human Resource Management. Zij brengen de gewenste en huidige vaardigheden van alle medewerkers in kaart en houden zich bezig met het plannen van trainingen om de kennis van hun medewerkers op het juiste niveau te houden.

 

Uitdagingen

De brouwer heeft de volgende behoeften ten aanzien van Skill Management:

  • Het vaststellen van de gewenste opleidingsniveaus per functie.

  • Het vaststellen van de huidige opleidingsniveaus per medewerker en het vaststellen van het verschil (gap).

  • Het bepalen van de opleidingsbehoefte per medewerker.

  • Ondersteuning van de complete workflow van een trainingsverzoek tot en met de uiteindelijke uitvoer en evaluatie van de training.

In de registratie van vaardigheden onderscheidt de brouwer verschillende soorten vaardigheden, zoals algemene vaardigheden, opleidingsniveau, werkplekvaardigheden. De vaardigheden worden per functie(niveau) vastgesteld en voorzien van een checklist waaraan voldaan moet worden om een bepaald niveau toegekend te krijgen. Een deel van de vaardigheden (zoals HACCP of ander certificeringen) verlopen na een bepaalde tijd en moeten automatisch leiden tot een vervolgtraining.

Omdat medewerkers wisselen van afdeling en functie is het belangrijk om de hele historie van kennisgebieden vast te leggen en inzichtelijk te maken ten behoeve van de strategische personeelsplanning.


Anago-oplossing

De Anago-oplossing ondersteunt de volledige cyclus van Skill en Training Management bij de bierbrouwer. De omgeving wordt internationaal ingezet en is gekoppeld met het SAP HR-systeem.

Anago Skill Management & Training Management

 

Behaalde winst

De behaalde winst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Complete oplossing zonder hoge investeringen in SAP-systemen

  • Eenvoudig te bedienen, Excel-achtig, systeem voor de gebruikers

  • Snel en tijdig inzicht in de trainingsbehoefte, trainingsplanning en financiële en capacitaire consequenties.