Beschrijving

Ecofys

Ecofys is een adviesbureau voor energiebesparing en duurzame energietoepassingen. Zij adviseert onder andere woningbouwcorporaties, energiebedrijven en overheden over investeringen met betrekking tot energiebesparing, duurzame energie en klimaatvraagstukken.

De basis voor deze advisering vormt het BEAM2 (Built Environment Analysis Model) model. De essentie van het model is het doorrekenen van de consequenties op het gebied van energieverbruik, CO2 uitstoot en investeringskosten van verschillende programma’s voor sloop, renovatie en nieuwbouw. Calculaties worden uitgevoerd op laag niveau (tot aan individuele gebouwen toe) en resultaten worden vervolgens geaggregeerd naar verzamelingen gebouwen. Ten behoeve hiervan wordt de verzameling gebouwen opgesplitst in verschillende categorieën als type gebouw en leeftijd. Op deze gedetailleerde gegevens en een grote database met parameters (met betrekking tot klimaat, investeringskosten, technologieën en materialen) worden de programma’s doorgerekend voor de komende decennia.

State of Art

Ecofys heeft het BEAM2 model gebouwd in een spreadsheetapplicatie. Om hun klanten van nog betere informatie te kunnen voorzien wil Ecofys het detailniveau van de berekeningen vergroten. Hiertoe dient een groot aantal categorieën te worden toegevoegd op het gebied van isolatieniveau, verwarming-, koel- en warmwatersystemen. Dit detailniveau blijkt echter onmogelijk in een spreadsheet.

Het gebruik van spreadsheettechnologie heeft geleid tot de volgende knelpunten:

Planningssysteem spreadsheettechnologie
 • De complexiteit van het rekenvraagstuk barst uit de voegen van de spreadsheet;
 • Basisgegevens van scenario’s kunnen door hun omvang niet worden hergebruikt en dienen keer op keer opnieuw te worden verzameld;
 • Resultaten van scenario’s kunnen niet eenvoudig met elkaar worden vergeleken;
 • Er kan maar één gebruiker tegelijkertijd in de spreadsheet

Migratie

Ecofys heeft de mogelijkheden van vervanging onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat vervanging door een standaardpakket niet mogelijk was. De enige optie die overbleef was het vervangen door een geprogrammeerde maatwerkoplossing. Dit bleek geen goede keuze vanwege de vele nadelen die aan deze optie kleefden: de complexiteit van het systeem resulteerde in een lang en risicovol traject, het bouwen bleek kostbaar en het systeem leverde niet de gevraagde flexibiliteit. Ineens kwam een alternatief in beeld, waarmee de nadelen van maatwerk verdwenen: assemblage met behulp van Anago.

Anago oplossing

In een tweetal workshops is de gewenste functionaliteit besproken van het nieuwe BEAM2 model. Basis hiervoor was het functioneel ontwerp dat al was geschreven naar aanleiding van de zoektocht naar een oplossing. De calculaties waren hierin al gedeeltelijk beschreven, maar het belangrijkste onderdeel – het doorrekenen van een scenario met programma’s over een bepaald tijdsinterval – bleek slechts globaal uitgewerkt. Tijdens de workshop is dit onderdeel verder uitgewerkt en beschreven.

Het systeem ondersteunt de volgende functies:

 • Invoer van globale, geografische en scenario parameters
 • Verdeling van vierkante meters van gebouwen over categorieën
 • Koppeling naar systemen voor het ophalen van brandstofgegevens
 • Integriteitscontrole op invoergegevens
 • Rapportage over energieverbruik, CO2 uitstoot, isolatie- en applicatiekosten
 • Analyse tussen verschillende scenario’s
Planningssysteem

In tegenstelling tot geprogrammeerde maatwerksystemen levert de Anago oplossing een aantal gevraagde functionaliteiten standaard mee: exporteren naar Excel en pdf; gegevensinvoer; draaien en kantelen van tabellen; loggen van wijzigingen in gegevens; backup; autorisatie en koppelingen met andere systemen.

Behaalde winst

De Anago applicatie zorgt ervoor dat calculaties op een hoger detailniveau en in zeer korte tijd kunnen worden uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk dat Ecofys een geheel nieuwe dienstverlening kan bieden en haar positie ten opzichte van de concurrentie kan versterken.

Daarnaast is het gebruik veel efficiënter geworden ten opzichte van de oorspronkelijke situatie:

 • Handmatige invoer is beperkt doordat slim gebruik wordt gemaakt van eerder ingevoerde gegevens.
 • Het proces is minder foutgevoelig door een ingebouwde integriteitscontrole die tegenstrijdige en ontbrekende gegevens opspoort.
 • Scenario’s kunnen eenvoudig worden gecreëerd, geanalyseerd en met elkaar worden vergeleken.

Doordat de Ecofys gebruikers ook getraind zijn in het gebruik van Anago Assemble kunnen zij zelfstandig toekomstige uitbreidingen realiseren.


Webinars

Volg één van de Anago webinars om meer te weten te komen over bepaalde onderwerpen.

Resource management
Oplossingen voor excel planning
Project portfolio management
Governance in planning