Skill Management bij brouwerij

Skill management in de brouwerij

Beschrijving

Eén van de klanten van Anago is de Nederlandse tak van één van de grootste bierproducenten in de wereld. In Nederland is een aantal bierbrouwerijen gevestigd op verschillende locaties. De afdeling Human Resource brengt de vaardigheden van alle medewerkers in kaart en houdt zich bezig met het plannen van trainingen om de kennis van hun medewerkers op het juiste niveau te houden.

State of Art

De HR afdeling houdt zowel de doelstelling als het huidige niveau van de vaardigheden van hun medewerkers bij in een zogenaamde Skill Matrix in een spreadsheet. De verschillen tussen beide niveaus die aanwezig zijn worden in een gap analyse opgenomen. Op basis van deze analyse worden trainingen ingepland. Wat het lastig maakt is dat zo’n grote organisatie te maken heeft met honderden skills en medewerkers. Inmiddels werkt een aantal afdelingen met deze skill matrix, maar het blijkt tijdrovend om dit verder uit te rollen.

Het gebruik van de spreadsheettechnologie heeft geleid tot de volgende knelpunten:

  • Iedere afdeling heeft zijn eigen spreadsheets, waardoor bij wijzigingen alle spreadsheets moeten worden bijgewerkt. Het beheer is niet centraal geregeld en daardoor tijdrovend.
  • Behaalde trainingen voor een aantal skills is maar voor een beperkte duur geldig. Deze houdbaarheid kan echter niet automatisch worden geregistreerd in de spreadsheet.
  • De uitrol naar andere afdelingen verloopt traag door de hoeveelheid tijd die hiermee gemoeid is.
  • Medewerkergegevens worden voor de uitrol eenmalig uit SAP HR gehaald, maar vervolgens moeten wijzigingen in beide omgevingen worden doorgevoerd.

Migratie

De bierbrouwerij heeft de mogelijkheden van vervanging onderzocht. Hieruit is gebleken dat standaardpakketten niet aansluiten bij de wensen, maar dat een geprogrammeerde maatwerkoplossing ten koste van de flexibiliteit zou gaan. De bedoeling is om gaandeweg de functionaliteit van de applicatie verder uit te breiden. Het beheer van de applicatie dient zoveel mogelijk bij de teamcoördinatoren binnen een afdeling te worden belegd. Anago kwam op het pad van de IT-Coördinator en hij bracht Anago in contact met de business.


Anago oplossing

Aan de hand van een tweetal workshops is samen met de HR managers van de verschillende brouwerijen en een aantal teammanagers de behoefte in kaart gebracht in een functioneel ontwerp. Geprobeerd is om zo dicht mogelijk bij de huidige spreadsheet te blijven om extra draagkracht te creëren. Vervolgens is met behulp van de standaard bouwblokken in Anago de applicatie gemodelleerd. De applicatie bevat de volgende onderdelen:

  • (Centraal) beheer van de organisatiestructuur, skills en medewerkergegevens
  • Invoer van skill niveaus inclusief een tool voor de invoer voor groepen medewerkers in één keer
  • Inzicht van onderliggende benodigde kennis van een skill met één druk op de knop
  • Rapportages van gemiddelde skill niveaus, gap analyse en houdbaarheid van skills

De rapportages zijn bedoeld voor meer dan honderd leidinggevenden. Zij kunnen ten allen tijde de gegevens raadplegen in het systeem. Ook medewerkers die tijdelijk voor een ander team werken zijn automatisch zichtbaar bij de juiste leidinggevende.

In tegenstelling tot geprogrammeerde maatwerksystemen levert de Anago oplossing een aantal gevraagde functionaliteiten standaard mee: exporteren naar Excel en pdf; gegevensinvoer; draaien en kantelen van tabellen; loggen van wijzigingen in gegevens; backup; autorisatie en koppelingen met andere systemen.

Behaalde winst

Door dicht bij de huidige spreadsheet te blijven, kan snel worden uitgerold naar de andere afdelingen binnen de organisatie. Hierbij is sterk gelet op de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, waardoor handmatige invoer wordt beperkt.

Doordat een rapportage is opgesteld waarin medewerkers worden getoond waarvoor de houdbaarheid van de skill is verlopen, kan het niet meer voorkomen dat medewerkers te laat worden getraind.

In een tweede fase wordt de functionaliteit uitgebreid met onder andere een live koppeling naar SAP HR, een trainingsplanning en een capaciteitsplanning waarin werk en beschikbaarheid op elkaar worden afgestemd.


Geïnteresseerd?

Als u geïnteresseerd bent kunt u ook eens kijken naar onze klantcase Inspectieorganisatie waar wij onze software ook geïmplementeerd hebben, of schrijft u zichzelf geheel vrijblijvend in voor ons Webinar Integrated Business Planning.

 

Webinars

Volg één van de Anago webinars om meer te weten te komen over verschillende onderwerpen.

Resource Management
Oplossingen voor excel planning
Project portfolio management
Governance in planning